Banaban Voice

News and information service for Banaban Network Worldwide!

I kan titiraki ikai bwa bukin tera ngkai eira te tiim Umesh ao tera ana konabai ae iaki kona ngai ae tei banaba ibukin wakinan makuri ni katamaroa nakon abau.

Views: 717

Reply to This

Replies to This Discussion

Mauri naba...ngaia raoi anne te titiraki naba ae rio iroura te nati ni Banaba iaon Tarawa ikai....ba antai Umesh ae ena kona n ira te mananga nako Banaba ma n ongora ao ti ongo ae e bon fund manangana Umesh...etc etc ao tao bukina naba ae ea iein Umesh ma te nati ni Banaba tao ngaia anne naba bukina ngkai ea kona n iri iai...ma e bon nakon temanna ma temanna ana findings ngkana e bon koaua ongora aio...well all the best ao God bless te nati ni Banaba.

Bula RBR,

I aki rota kaboan manangan ke katean manangan te aomata nakon te tabo are e kan nako iai ke rekerekena ma te nati ni Banaba. Te bai ae inang katuruturua ikai bwa ti nang aki manga taraia ianena bwa taan waakina te makuri ke n karekerekia ma makurian abara.(Tao iai tabeman aika tina kainanoia n aroia taan rabau aika a maaan man matai n te rabakau are eaki kona te nati n Banaba CONSULTANTS) I ataia bwa ea rawata ngkai ae ea kona n waakin makuri ake aki konai ngkoa ara ikawai n taai akekei....URINGA BWA KARINAN TEI ANENA N TE WAAKI ENA ONOTI TE KABWAIA IAI.....AO E MENA IA NGKANNE TE NATI N BANABA.

Mauri naba Triple T,

N aron are ko mention iaon Umesh...ao te real story raoi ba akea rekerekena ma bain aon te aba ma e ira te mananga to Banaba ba e kan raun ke kan nora Banaba....ao e bon riki naba ba aia driver kain te tiim..but antai ae e ataia ao tao ena manga charge ibukin ana makuri n driver....funny ngkana ea manga charge ao tao tina manga titiraki e maeka iaa ao antai ae kabooa tikuna..????so ukeria nako ba antai ae ataia ao ngaia bon iai te nangan secrets aika ana oti...!!!!

E tau tia kakantaningai findings iaon te mananga aio riki...tekeraoi ngkami ni kabane te nati ni Banaba ma ai moara riki God bless te nati ni Banaba.

Eang bon te koaua raoi ane nao ba mai aira teianena ena manga wakina aron karekean te kabaia i bukia te reti ni banaba? eara ai bon akea riki te roro ni banaba ae kona nriki ba aia driver kauntira anne te kanganga mai iroun te chairman ibukina nke bon aki ikawai iaon Rabi ao eaki kakarimoaia the landowners..kauka matami nkami ae kan Tabwewa ba bon tokina ana manga mamanaki nte rabakau ara bota n aomata..

Sorry ba ti aki bukina te chairman nte itera aio ba te chairman e aki ira te mananga ma te titiraki bon nakoia ake a mananga nakomai nako Kiribati....??????ao tao tina kangai naba e maeka iaa ao antai ae kaboa ana tabo,kanana etc....ke kanga ba are ti riai n titiraki nako ke kairua ae i taekinna aio...!!! ba ngkana tao iai naba ana money tei-Banaba ae e kabonganaki naba nte mananga aio so why not ti aki titiraki..?

E koaua am taeka Rere ba it's about time ae ti nang kaurei matara te nati ni Banaba iaon Rabi n ara kawa nako aika kakaokoro ba ai ti aki moa te tai ni kokoraki,iraorao etc etc te rine2 ae imaira ma ea taraaki ngkai te konabai ibukin kabutan abara ae tangiraki ae Rabi inanon te eti ma te riai.

Tekeraoi te nati ni Banaba ao kam nna kabaia.

MAY GOD BLESS OUR BELVOVED BANABA

RSS

Forum

Visiting Rabi and Ocean Island

Started by brian russell in Banaban Issues. Last reply by Stacey King Apr 16, 2020. 7 Replies

Homecoming to Banaba

Started by Christina Maree Buchanan in Banaban Issues Jun 27, 2019. 0 Replies

Slides of Banaba from the 1960's

Started by Dominic Kaukas in Banaban Issues. Last reply by Stacey King Jun 13, 2019. 1 Reply

Events

HELP RABI WOMEN IN FIJI

Help Rabi Women's Organisation in Fiji by purchasing RABI HANDMADE VIRGIN COCONUT OIL locally in Suva, Fiji

Contact

Terikano

for more details

Badge

Loading…

Radio Links

Bwanan Rabi Radio

(10pm Fiji Time 1&2nd Monday each month)

Live Broadcast

© 2024   Created by Stacey King.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service