Banaban Voice

News and information service for Banaban Network Worldwide!

Actual Election count figures supplied by Biara Touakin, Rabi Fiji

Kam na mauri

Aio ngkanne mwiin te rinerine irouiia kauntira n te ririki aio

Tabwewa
Elders Seat
Bauro 398; Katauea 165; Namatan 109

General Seat
Bureni 159; Manate275; Baeba 185; Terikano 53

Uma
Elder's Seat
Burentau 26; Ioane 92; Tebaia 254; Tuateira 114

General Seat
Butau 50; Kaiea125; Kato 44; Teatu 267

Tabiang
Elders Seat
David 115; Tiare 155

General Seat
Iekerua 108; Taburongo 66; Tingaia 12; Tiroba 84

Buakonikai
Elders Seat
Tekoro 97; Jope 47; Takire 118; Teiwaki 41; Maunga 82

General Seat
Temoai 171; Titaku 214

Te counting e teirake man 8.00pm ao e bara n 2.00am

Inanon naba te counting aio ao e korakora ni baka te karau iaon Nuku ni karokoa e toki ngke ea bara te counting

tia boo moa

Views: 62

Comment

You need to be a member of Banaban Voice to add comments!

Join Banaban Voice

Comment by Mr. Atabi Ewekia Baoa on April 28, 2009 at 12:44pm
Hey bro
E ra'ba naba te kaongora. E raoiroi b'a ea ota raoi mwin te rinerine. Tao tia manga kantaninga mwin te rinerine ibukin te chairman. Ko angania naba am koraki ara kamauri ao ara inga. Tia bo moa.
Comment by Erine B James on April 27, 2009 at 10:39am
Ko bati n raba Biara nte kaongora....Ao nakoia ara Kauntira aika Boou....CONGRATULATIONS & ALL DA BEST n ami waki ni kaira te bota ni BANABA....
Comment by Naitiniwa Teitiaki Tokinteiti on April 27, 2009 at 8:18am
Bibi thanks for your endless efforts in this section.

Ia reita banaan Ken ao Stacey ni katekeraoia ara kauntira aikana boou nakon te term aei ao nakoia naba naake a tia n anga araia nakon te rinerine. E ngae ke ti raroa nako mai irarikimi ma nanora e tiku ibuakomi. Ia bon kaota naba au boutoka nakoia ara kauntira aika boou n au i tera iaon te Maritime, Shipping and Port Consultancy ngkana kainanoa te ibuobuoki. Tekeraoi te waaki and God Bless. Naitiniwa T Tokinteiti
Comment by Ken Sigrah on April 26, 2009 at 10:43am
E bati n rabwa te kaongora imwin te rinerine ae nako ao ai bo au katekeraoi ma Stacey nakoia ara Kauntira aika boou ao nakoia naba aike atia n anga araia. Ara koaua bwa ena buti raoi aia waaki ara Kauntira ibukin abara ae Banaba ao Rabi ao man reitaki riki ma aia boota n aomata aika kain Banaba.

Ti ka koaua bwa e rawawata te tibanga ni kairiri ma a bebete bwaai ngkana iai irouia ara Kauntira te i taubai ao te boo nnano (UNITY), buti raoin ara Tautaeka boni ngaia raoi aron reken kabwaiara. Ao ngaira tia ngan ara Kauntira ae boou ara boutoka n itera aika ti kona ni buoka iai ara Tautaeka mai ikai ngkana ti konai.

Tao ti ngaia moa anne ao e na TEKE RAOI te waaki.

Ken ao Stacey.

All the best to new Councellors for the next 4 years to come

Forum

Homecoming to Banaba

Started by Christina Maree Buchanan in Banaban Issues Jun 27. 0 Replies

Slides of Banaba from the 1960's

Started by Dominic Kaukas in Banaban Issues. Last reply by Stacey King Jun 13. 1 Reply

Ken

Started by Brian Lundy in Banaban Issues May 31, 2018. 0 Replies

Events

HELP RABI WOMEN IN FIJI

Help Rabi Women's Organisation in Fiji by purchasing RABI HANDMADE VIRGIN COCONUT OIL locally in Suva, Fiji

Contact

Terikano

for more details

Badge

Loading…

Radio Links

Bwanan Rabi Radio

(10pm Fiji Time 1&2nd Monday each month)

Live Broadcast

© 2019   Created by Stacey King.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service