Banaban Voice

News and information service for Banaban Network Worldwide!

Bwanaan Rabi, Monday 5th January 2009.

Inanon ana kanako bwana Bwanaan Rabi nte Moanibong 5 bongin Tianuare 2009 ao aio ngkane kanoan te maroro.

Te kaoti iango irouia taan Rineaki ao taan Rinerine.

Ngai I kaoti iango naba mai iAotiteria ikai ao au koaua are i taekina nte tarebon nakon Bwanaan Rabi boni buokaia ara tia Rinerine ba ana kanga ni kinaia aia Kauntira aika na mate raoi rineakia:-

1. Rinea am Kauntira ae ata kainanom ngkoe ae ko aki mwakuri. E riai am Kauntira ni karekei itera aika kona ni kamwakuri iai bwa ea onga te karo ni kona ni kabooa roon natina n reirei, n tararua ana kara ao mani kariki rakea ana utu. A bati itera aika konaki ni karekeaki ibukin itera aikai ma ea bon nakon ana kona bwai am Kauntira ae ko nang rineia.

2.Ena iai ana atatai nte politic. Uringa bwa 2 ara Tautaeka ao 2 naba ara Tua.....Banaban Settlement Act iaan Biti ao te Banaban provision Chapter 9 iaan te Kiribati Constitution. Te tia Tei ena riai ni iai ana atatai inanon Tua aikai bwa ngaia tein raoi waen Tei Banaba.

3.Rinea am Kauntira ae ena kona n nora tein ana Roro n Rikirake inanon ana tei ae 4 te ririki. Te Kauntira ae kona ni kauki mataroan Aotiteria ma New Zealand ibukin te scholarship, trianing oppotunities etc. Uringa bwa akona n reke itera aikai bwa aba aikai a korakora baeia iroura ma ati kantaninga bwanara rinanon kawaina ae eti. Te Kauntira ae kan tei e riai n atai kawai aikai.

4.Koa riai n rinea am Kauntira ae iai ana kona bwai ni kerekea katiian ana mwane man itera riki tabeua nakon
are tia bon okioki naba inanon ara batiketi ae eaki kona moa ni kamwakuria ara boota n aomata. Abara ae Banaba e bati kaubwaina ae kakaninganinga ngkai SOPAC ae enang bati ni karabaki taekana nakoira ngaira kain Banaba bwa tia kawa n ataia ao tia manga karaoa abara ae Banaba ao ena manga maeu te Rii Ni Banaba (Banaban Identity). E riai am Kauntira ae kona rineia bwa ena kona naba ni kaoti nakoi kaubwain Banaba aikai.

Titirakinia itera aikai ao ngaia a riai kaekai ngkami ma te koaua. Te nakoa ae te Kauntira e riai n aki kamangoraki bwa ngaia Kautuun ara Tautaeka. 'Ea oria ngke tikarako e riai bwa tina keiaki mwaka'.

Au kabane ngkane nakoia raou ni IBanaba aika kam nang rinrine bwa ngkana areke ami Kauntira aika boou ao tibangara ae moan te kakawaki bwa tina boutokoia, taubai mangaia ao mani waaki mangaia bwa ngaia reken kabwaiara ao ngkana tiaki ao e mate buaka ara rinerine ao tia bon titiku naba n arora aio ni karokoa e bua araia ara boota n aomata ae Tei Banaba.

Kam na tekeraoi n ami rinerine. Tekeraoin te Roro ni IBanaba ane inanoni baimi.

Raomi ni koaua, Ken.

Views: 39

Comment

You need to be a member of Banaban Voice to add comments!

Join Banaban Voice

Forum

Visiting Rabi and Ocean Island

Started by brian russell in Banaban Issues. Last reply by Stacey King Apr 16. 7 Replies

Homecoming to Banaba

Started by Christina Maree Buchanan in Banaban Issues Jun 27, 2019. 0 Replies

Slides of Banaba from the 1960's

Started by Dominic Kaukas in Banaban Issues. Last reply by Stacey King Jun 13, 2019. 1 Reply

Events

HELP RABI WOMEN IN FIJI

Help Rabi Women's Organisation in Fiji by purchasing RABI HANDMADE VIRGIN COCONUT OIL locally in Suva, Fiji

Contact

Terikano

for more details

Badge

Loading…

Radio Links

Bwanan Rabi Radio

(10pm Fiji Time 1&2nd Monday each month)

Live Broadcast

© 2020   Created by Stacey King.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service