Banaban Voice

News and information service for Banaban Network Worldwide!

Kam na Mauri

Ea tia n roko ana rongorongo te Commissioner Northern ibukin taonan te Rinrine are ea tia ngkoa ni baireaki ba ena kanakoaki 22nd ao 23rd Jan 2008 kioina ngkai e bon rangin korakora moa katabeana n te itera meang (Northern Division) imwiin korakoran te ang ao te karau are e uota te uruaki ae korakora. Ngkanne ena bon kanakoa ana rongorongo ngkana e tauraoi ana aobiti ibukin aia rinerine kaain Rambi. Ea bon tia naba n reitaki ma ana aobiti te PM ibukin bitakin te kaetieti aei.

Views: 60

Comment

You need to be a member of Banaban Voice to add comments!

Join Banaban Voice

Comment by Roba on January 28, 2009 at 11:22pm
Au katekeraoi nakoia taan kan rineaki nakon te nakoa ni Kauntira nte RCL. Atuara e aki tara tinanikun te aomata ma e tara nanon te aomata.( I Samuel16:7) Te aomata ae itiaki nanona,ae nanorinano, ao ae iai nanona ibukin buokaia te botanaomata ngaia ae na reke bwa te tia kairiri.Uringa karakinan te Uea are Tawita.Imain rineakinna ao a roko tarina imatan te Burabeti are Tamuera. Akea aika rineaki bwa Atuara e aki nora te botonimane ke anaura ke aintoara! So nakoia taan rinerine Goodluck n ami decision & choice and remember don't look at the appearance but look at the heart.
Comment by Mr. Atabi Ewekia Baoa on January 28, 2009 at 1:14pm
Te katekeraoi nakoia kain abara ake a iangoa tein araia nakon te rinerine aei. Ti tataro b'a ana reke kauntira aika kona ni karikirakea te maiu raoi aio Rabi ma B'anaba. I rarikin anne kauntira aika kona ni kakaai itera ni buobuoki nakoia ateain abara ibukin ukoukoran te wanawana mate rabakau. "Atuara buokira"
Comment by Ken Sigrah on January 25, 2009 at 4:30pm
Bon au taeka ni boutoko nai aron ae a maneweia Tonga ma Nei Terenga bwa te bwai ae tiriai n ataia bwa Te Atua ea kaman tia ana rinerine ibukia ara Kauntira (their destiny) but God also gave the power of choice (intelligence) to us where mankind (Banabans) will decide for our own destiny so it is up to us to pray hard not to ask God to select our Concillors as we want but to seek whom He had chosen. Maybe God Himself ae ea manga anganira riki ara tai aio bwa tina reconsider ara Kauntira aika tina rineia. God bless and teke raoi kain Banaba n ami rinerine.
Comment by Terenga. Sukong on January 25, 2009 at 3:05pm
E rarabwa naba te update ibukin te rinerine ao ngaia tia ataia ba ea taonaki. Lucky ba ti check te website ao tia nora naba te change nte taai n rinerine. Ao ai bon te taai naba aio are tina iango man taraia ba antai raoi ara aomata ae tina rineia ba taan taara kainanoira ngaira kain Banaba. Tina ingoa ba antai ae tina rineia ao tina tataroakinna naba ba bon ti te Atua ngaia ae e ataa riki ae raoiroi nakon ngaira ara taratara aomata.
Comment by Tonga Karutake on January 22, 2009 at 2:59pm
E raba te kaongora, e raoiroi ba ea manga reke riki te tai ni biri iroia akea ana kata te tibanga ni kairiri ao ea kakawaki riki te tai aei nakoia tan voters ba ea reke riki aia tai ni kataratara raoi i bukin rineakia raoi ara tan beku i bukin tekeraoia i Banaba.

Forum

Visiting Rabi and Ocean Island

Started by brian russell in Banaban Issues. Last reply by Stacey King Apr 16. 7 Replies

Homecoming to Banaba

Started by Christina Maree Buchanan in Banaban Issues Jun 27, 2019. 0 Replies

Slides of Banaba from the 1960's

Started by Dominic Kaukas in Banaban Issues. Last reply by Stacey King Jun 13, 2019. 1 Reply

Events

HELP RABI WOMEN IN FIJI

Help Rabi Women's Organisation in Fiji by purchasing RABI HANDMADE VIRGIN COCONUT OIL locally in Suva, Fiji

Contact

Terikano

for more details

Badge

Loading…

Radio Links

Bwanan Rabi Radio

(10pm Fiji Time 1&2nd Monday each month)

Live Broadcast

© 2020   Created by Stacey King.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service