Banaban Voice

News and information service for Banaban Network Worldwide!

Latest News Update Rabi (Gilbertese)

Biara Touakin reporting direct from Rabi, Fiji

Kam na mauri ara koraki,
Bon te kamauri mai Rambi imwiin te ang are e ururu iaon abara aio.
I taku ba kama bon tia n nori tamnei man ongo rongorongo ibukin abara aio mwiin ana ururu te ang TC Tomas n te Moanibong ao te Kauabong 15th ao 16th n te namakaina aei.
E bon rangin korakora aron ana ururu nakon taian auti ao riki nakon taian kaina-n-amarake n aron te nii, te mai, te tabioka ao a maiti riki. Ikai naba are e kabuanibai iai maiun te rorobuaka ae Tutaake Tebeke n ana auti i Rakentai ba e bakaraki n te nii ao kakaiaki ikoakina are ea kabuanibai iai maiuna. E kaiaki rabatana i Tabiang ao a manga roko Bureitiman (Fiji Police) ma te Taokita mai Labasa ao a manga kena ruana ao a manga karaoa aia ukeuke iaon Tutaake. A karaoa naba aia ukeuke irarikin ruana ni mate ao a manga tauna naba ngke e bane aia makuri.
Teuana te wiki imwiin te ang ao a bon toki raoi iai korakoran taian uaanikai ake a baka n tain te ang ao te aomata ea moanna ni kaitara ma te kabuanibai n akean te amarake e korakora riki irouiia ake aki makuri. Taian nangkona iaon Rambi a bon bane naba n uruaki. E bon rangin maiti te rou nangkona ngkai ae karaoaki ikai ba ena aki taonaba mwiin korakoraia taan uniki. I reitaki ma te Chairman Bauro ngkoananoa ao e taekinna ba ena bon kabanea naba korakorana n biriakina aron kaboakin taian nangkona aikai.
Taan ununiki aikai ana bon kainanoa naba ami ibuobuoki ngkana kam tangiri nimami nangkona ao kam kona ni kanakomaia ami mane nakoia ami koraki aika a ununiki nangkona ba a kona ni kanakoatia nimami n te courier service ngkai ae e tauraoi i Rambi ae te EMS Courier [Post Fiji Ltd]. Aio are ena bon buokiia naba kaain abami aika a uruaki arokaia n te tai aei. Kam kona ni kanakomaia ami home address ibukin ami order nakoiu ma kam na bon kanakoa aia mane nakoia.
N te Katenibong 24/3 ae nako ao a tia n roko Tautia ma Bureitiman ao a nikiri bauna n amarake aika: Te Raiti, Te Burawa, Te Tioka, Te Dahl ao te nenea are ana maiu iai aomata inanon uoua te wiiki ao a nori naba auti ake a uruaki. Te tibatiba iaon Tabwewa bon kaka 800g te burawa, te raiti ao te tioka ao 1kg dahl ao 500ml te nenea. Aio ena bon aki ooa 2 te wiiki. E bane aia makuri ikai n te Kaabong 25/3.
N te Kanimabong ao a roko kaain te Red Cross ao a uoti naba taian buoka nakoia ake a bon uruaki raoi aia auti n aron taian baati ma bai-n-amarake, taian rabuna ma taboreen ao taian kaonteina ibukin nen te ran. A kitana naba ikai n te Kanimabong 26/3.
Ao ibuakon te kanganga aei ao e bakanaki Jacob Teaeki n ana auti Iakobo ma Nei Bure i Tabwewa Meang n ngkoananoa Te Kanimabong 26/3 n koron ana ka-teuana n ririki. Aio bon natia Teaeki Iakobo ma Nei Tikameri Amota.
Ao aikai moa aika reke mai Rambi n te tai aio.

Tekeraoi

Views: 75

Comment

You need to be a member of Banaban Voice to add comments!

Join Banaban Voice

Comment by Asinta Touakin on March 28, 2010 at 3:53pm
Isa, my prayers go out to the people of Rabi.

Forum

Visiting Rabi and Ocean Island

Started by brian russell in Banaban Issues. Last reply by Stacey King Apr 16. 7 Replies

Homecoming to Banaba

Started by Christina Maree Buchanan in Banaban Issues Jun 27, 2019. 0 Replies

Slides of Banaba from the 1960's

Started by Dominic Kaukas in Banaban Issues. Last reply by Stacey King Jun 13, 2019. 1 Reply

Events

HELP RABI WOMEN IN FIJI

Help Rabi Women's Organisation in Fiji by purchasing RABI HANDMADE VIRGIN COCONUT OIL locally in Suva, Fiji

Contact

Terikano

for more details

Badge

Loading…

Radio Links

Bwanan Rabi Radio

(10pm Fiji Time 1&2nd Monday each month)

Live Broadcast

© 2020   Created by Stacey King.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service