Banaban Voice

News and information service for Banaban Network Worldwide!

Kam na mauri riki raora aika a maeka itinanikun Rabi

Taian Mate
Inanon te bong aei ao e roko te rongorongo ae kananokawaki ba ea motirawa man te maiu aei Barereka Boboua iaon ana kaibuke n akawa. Ena waerake rabatana i Suva nakon te Katenibong. Oin matena e ibeia te maraki inanon ana tai ni makuri ao ea bon raroa naba te O-n-aoraki are ena kona n reke te ibuobuoki nakoina.

Te Weather i Rambi
Irarikin naba aei ao ea bon tiba reke te raoi iaon abara ae Rambi imwiin uoua te wiki ni kakarau ao ni mena naba iaan korakoran te ang. A maiti kaain abara aio aika ana nako Suva ibukin kaean aia makuri ao aia reirei ae a bon bae manangaia ibukin korakoran te buaka. A tiba bane ni kaea Suva ngke ea raoi.

Te Rinerine nakon Te Kauntira
E bon tabe naba ni waaki te campign irouiia taan kan rineaki nakon te Kauntira. Ao ni bon aroaron te campaign ea bon tabe naba ni kekerake angin te nonobwi irouiia taan campign. N aron ara kakauongo man taian kakaraki ao ngkai aika a tauraoi ni biri naba ibukin te Chairman bon Teatu Rewi (Uma), David Christopher (Tabiang), Bureni Terubea (Tabwewa) ao Paulo Vanualailai (Tabwewa) ngkana a kuba n reke nakon te Kauntira. N aron are Ia tia n taku - a bon tuai man matoa raoi taian rongorongo aikai ni karokoa e tei te list ibukiia taan rineaki.

Aika a boou n ara list ibukin te rinerine mai Tabiang bon Meteka Arouea man te kaintekateka n rorobuaka ao KIbaniman Tutara man te kaintekateka n unimane. Naka uoman aikai a kaatiia kanoan ara list are ti kateia n ara katanoata are nako.

Mwiin te Ukeuke n te Form 4 Rabi High School
Bon te kakukurei ae bati nakoia kaaro ao riki nakoia Tia Reirei ni bane n ikotaki ma aia Principal ibukin aia kekeiaki ataein te Form 4 man ara reirei ae te Rabi High School. Inanon ara kakauongo ao e taekinaki ba ngaia 80% ataei man te Form 4 ae e pass te Fiji Junior Certificate n 2008.

Tao ti anne moa rongorongon abara inanon te tai aei ao n na manga bon reitaki ma ngkami ni waerake ibukin te rinerine iaon abara aei.

Kam raba ao tia bo moa

Views: 49

Comment

You need to be a member of Banaban Voice to add comments!

Join Banaban Voice

Comment by Naitiniwa Teitiaki Tokinteiti on January 21, 2009 at 10:58am
bro tks for the news. when is the date set for the voting? Tell your rep for te "Auti ni Maungatabu" that the Kiribati gov. considers Rabi students receive gov support similar support that they give to all Kiribati students in the nation who qualifies for its eligibility - they have passing marks for that. This applies to all high school students. We should be considered by the Kiribati gov because we dont benefit from the Reserve Funds which all Kiribati people are getting from the subsidized copra, and welfare for the seventy years and over. Tekeraoi nakoimi ni bane. Oops can u help Raoia Itinnaba (here at Kiritimati) if u can ask the Head Teacher of the Primary School there to send over a Reference when she had taught at their school. She need it by the end of this month for her application to a Primary school here. Thanks
Comment by Teresa Taamoa on January 21, 2009 at 9:28am
E rabwa te kaongora ao e nang kakukurei naba mwiin aia result kain am tabo anne. Hope that iai te kerikaki nte dropouts ao tia nanobwii naba ibukin te rinerine irouia kauntira. Te bubuti naba mai ikai ibukin te update iaon naba te development iaon abara anne te recent one.
thks ao e tekeraoi te waaki
Teresa Motua
Comment by Savali.Matio on January 21, 2009 at 6:43am
mauri Biara

Ko neing bati n raba i bukin te kaongora kae moa ra riki tia bon update ngaia aika raroa. Please do update more on recent events and developments

Fafetai

Savali.Apelu

Forum

Visiting Rabi and Ocean Island

Started by brian russell in Banaban Issues. Last reply by Stacey King Apr 16. 7 Replies

Homecoming to Banaba

Started by Christina Maree Buchanan in Banaban Issues Jun 27, 2019. 0 Replies

Slides of Banaba from the 1960's

Started by Dominic Kaukas in Banaban Issues. Last reply by Stacey King Jun 13, 2019. 1 Reply

Events

HELP RABI WOMEN IN FIJI

Help Rabi Women's Organisation in Fiji by purchasing RABI HANDMADE VIRGIN COCONUT OIL locally in Suva, Fiji

Contact

Terikano

for more details

Badge

Loading…

Radio Links

Bwanan Rabi Radio

(10pm Fiji Time 1&2nd Monday each month)

Live Broadcast

© 2020   Created by Stacey King.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service