Banaban Voice

News and information service for Banaban Network Worldwide!

Kam na mauri,

Inanon te wiki ae nako ao a tabe ni mainging taian candidates ake ana anga araia nakon te rinerine ni Kauntira ibukin kawa aika aua.

Ngkanne aika a tia ni biri ngkai inanon te kawa ae Tabwewa bon Katauea Abetai, Nei Terikano Takesau, Namatan Tiaterenga, Paulo Vanualailai ao Burenikamaraia Terubea. Inanon ara kakauongo ae e tuai ni matoa raoi ao aikai ngkanne man te kaintekateka n Unimane - Katauea Abetai ao Paulo Vanualailai. Man te kaintekateka n rorobuaka - Nei Terikano Takesau, Namatan Tiaterenga, Burenikamaraia Terubea, Baeba Abetai ao Teitirake Karoro.

Man te kawa ae Uma man te kaintekateka n Unimane - Burentau Teaon, Burenimone Biara, Tebaia Tawita ao Tuateira Burataake. N te kaintekateka n rorobuaka - Teatu Rewi, Kaiea Bakanebo ao Butau Bureitetau.

N te kawa ae Tabiang man te kaintekateka n Unimane - David Christopher, Tiare Bureti, Baoa Anterea, Iekerua Wiriam ao Teruamwi Teaiwa. N te kaintekateka n rorobuaka - Aretana Kabure, Tiroba Tereikabu, Akata Reia ao Tingaia Ruata.

I Buakonikai man te kaintekateka n Unimane - Maunga Taboia, Takire Timeon, Tekoro Birikarere Teairo ao man te kaintekateka n rorobuaka - Temoai Kaintikuaba, Nei Titaku Tabuariki.

Aikai ngkanne bon taian rongorongo aika a noraki aron maingingiia ao ana bon bane ni kamatoaaki ngkana a tia ni karin araia ibukin te candidate.

Te rinerine ena bon waaki iaon Suva, Labasa ao Lautoka nakon te Kaabong 22nd Jan ao ena waakinaki iaon Rabi nakon te Kanimabong 23rd Jan. Te wareware ena karaoaki naba n te Kanimabong anne 23rd Jan i Rabi.

Irarikin naba aei ao a bon tia naba ni weteaki man te maiu aei kaain abara aikai:
Nei Katiria Tekaai Temakin (Suva)
Nei Bene Tekire Obrien (Suva)
Arobati Rianibou (Suva)
Tamton Baoa (Buakonikai)
Tapufaila Ofati (Suva)

Taian kamainging irouiia Mitinaren te Wetire: Rev Semota e maing nako Tabiang ao Rev Kabong Reo e maing nako Tabwewa ba ea riki naba ba te Talatala Qase iaon Rabi. Rev Terubea Beretiata ena maing nako Banaba ao Rev Kaintoka ena nako Buakonikai. Rev Nakaitu Boata ena tiku i Kadavu ao Rev Kakia Faigata ena makuri i Bua.

Te karau ngkai iaon Rabi e bon tuai man toki bakana inanon uoua te wiki aoea tabe ni konaaki te kawai imwiin rangan taian karanga n ikotaki ma iabutin taari. Iai naba korakoran ukin te ang nako aon Rabi man te Katenibong 07/01 ao bon akea te uruaki ae e riki. Taratarana ba ana iai riki korakoran te ang ae ena karea Rabi inanon bong aika imaira. Inanon te tai aio ao ea manga tabe naba n uruaki kawaira ibukin te mamananga iaon Rabi ao ti noria ba ea bon kaan naba teiraken te reirei.

Inanon naba aia taratara kaain Rabi ao a noria ba ea bon tabe naba ni kerake korakoran te iabuti are ea tao nako nanon kawai aika i Ratirati ao n te kabao are e nako Tabwewa Meang man te aobiti. Inanon te oniia ae e nako ao a bon rotaki kawai aikai.

Views: 159

Comment

You need to be a member of Banaban Voice to add comments!

Join Banaban Voice

Comment by mssigrah on January 14, 2009 at 7:17am
e raba te news ae moan te kakaongora......biara
please update us with the result of te ang
my only hope that everybody is o.k!!!
Comment by Terenga. Sukong on January 13, 2009 at 10:35am
Ko rabwa ngke Terikanoa ma am team ni kanako banaa ba tia upate n tabeua baai aikai tiaki atai ao tia ongora n ami news ao man warekii nte website. Kam rabwa n ami waki ao kam na tekeraio n ami beku ibukia kain abami.
Comment by Savali.Matio on January 13, 2009 at 8:55am
thanks for the update but please Biara can you update on the recent event during the 15th ....antai te Miss 15 for 2008..... and other devlopemnts from there
Comment by Teresa Taamoa on January 13, 2009 at 8:37am
Ao ti kan ongora naba aron makurian te uaabu are i Ratirati ngkana ko kona n update mai ikanne

Forum

Visiting Rabi and Ocean Island

Started by brian russell in Banaban Issues. Last reply by Stacey King Apr 16. 7 Replies

Homecoming to Banaba

Started by Christina Maree Buchanan in Banaban Issues Jun 27, 2019. 0 Replies

Slides of Banaba from the 1960's

Started by Dominic Kaukas in Banaban Issues. Last reply by Stacey King Jun 13, 2019. 1 Reply

Events

HELP RABI WOMEN IN FIJI

Help Rabi Women's Organisation in Fiji by purchasing RABI HANDMADE VIRGIN COCONUT OIL locally in Suva, Fiji

Contact

Terikano

for more details

Badge

Loading…

Radio Links

Bwanan Rabi Radio

(10pm Fiji Time 1&2nd Monday each month)

Live Broadcast

© 2020   Created by Stacey King.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service