Banaban Voice

News and information service for Banaban Network Worldwide!

Ti kukurei ni katanoata nakoia kaain abara iaon Rambi a taabo ake kam maeka iai ba ea tauraoi ngkai aobitin te Rabi Island Court ni butimaai, tabeka, karaoiroi ke rongorongo ibukin takakaron abara ae Banaba ae e nang tabe ni bua ae Te Karemotu ao Te Katua.

E kakoauaaki ba e katokaki iroun te Kauntira ao e kamatoaaki iroun te Tia Moti n taai aika a nako ibukin taian kiriwe mai irouiia taan takakaro. Ea tia ngkai n anga ana kariai te Kauntira nakon Aobitin te Kabowi-n-Aba ba ena butimaai tabeka, karaoiroi, rongorongo ao man reitaki ma unimane ao unaine ao kaain abara ake a kona n ibuobuoki ibukin karaoiroan ao kateiraoan takakaro aikai.

Oin te iango ke te kantaninga ba tina uaia ni boriki itera ma arora aika ena aki karekea te i-mamaenako iroura ngaira kaain Banaba ao tina manga butiraoi n ara takakaro aei. Kamatataan kanoan te waaki ena manga reitaki nakoimi.

Iai naba maingingin ana tiim te Kabowi-n-Aba nakon kawa nako iaon Rabi ao tina kataia naba n reitaki ma ake a maeka i tinanikun Rambi, Tarawa, ao Banaba, Australia ao NZ iaon te internet. Irian kanoan te ukeuke ibukin te Karemotu ao te Katua bon kateiraoan te boki n riki iroura ngaira kaain Banaba

Kam raba

Man Aoitin Te Kabowi-n-Aba

Rabi Island Court

Views: 72

Comments are closed for this blog post

Forum

Visiting Rabi and Ocean Island

Started by brian russell in Banaban Issues. Last reply by Stacey King Apr 16. 7 Replies

Homecoming to Banaba

Started by Christina Maree Buchanan in Banaban Issues Jun 27, 2019. 0 Replies

Slides of Banaba from the 1960's

Started by Dominic Kaukas in Banaban Issues. Last reply by Stacey King Jun 13, 2019. 1 Reply

Events

HELP RABI WOMEN IN FIJI

Help Rabi Women's Organisation in Fiji by purchasing RABI HANDMADE VIRGIN COCONUT OIL locally in Suva, Fiji

Contact

Terikano

for more details

Badge

Loading…

Radio Links

Bwanan Rabi Radio

(10pm Fiji Time 1&2nd Monday each month)

Live Broadcast

© 2020   Created by Stacey King.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service