Banaban Voice

News and information service for Banaban Network Worldwide!

Temamro Tokamaen's Comments

Comment Wall (112 comments)

You need to be a member of Banaban Voice to add comments!

Join Banaban Voice

At 3:21pm on May 5, 2010, Teuteuttokamaen said…
Muri aunty !!!

Aunty ko aki anga nai am phone # ban na ring to you now, Please!!!
At 7:53am on May 4, 2010, Riam.Tuari said…
Mauri Nei Boboto,

Ko raraba naba n am ururing. E koaua te bai are ko taku are i a karaua naba nanou n am aomata ane kona kairia........... hehehehehehhe............ e buakaka are e a roko ao ai bon te kara tingotingo kee.........
Ibukin am atatai ao gai gkai i boni mena iroun au cousin brother i Betio ae Rutiano, bon tarin teuare i mena irouna gkoa i Temaiku. Ma gkai i mena i Bikenibeu ba are i boarding ba ia maga mena n te KTC. Aio bon au kauoua n ririki ikai. Kaga i a maga iagoa te tia reirei.
E tau ko a maga bon reitia mai ikanne ba kaga akea moa te news mai ikai.

Sapo ao tekeraoi naba te waki ao ko agan naba tibum anne au kiss.

God Bless.

Ur sis
At 1:09pm on April 26, 2010, Riam.Tuari said…
Mauri sis,
E ragi n raraba te comment back. Akea arom ba ane ko na maga nako NZ........... shshshhshsh.............. ko tekena te aba kee. E aoria ma na taua mwin am taeka are ko taku ba kona uota au buaraku mai ikanne....... ao uriga ba na bon tatanigaia gkana ko oki kee........... e uara anne??????? Ma i a kan karautaeka n aron are ko taku ba tina ibuobuokia ba tokina ao naki tagiraki irarikim ba are ai bon te slim iroum ao gai are ai bon te kaubutae........... hehehehehhehe

E tau sis, tekeraoi naba am waaki ao uringa te boraraoi kee.

Moce mada ao take care
At 12:50pm on April 26, 2010, Teuteuttokamaen said…
Mauri.....Talofa....Bula

Hope ba kam aitoa like us over here. E uara Tabane e tuai n tarebon to Tetaake.
Please Aunty take the phone# and email it to me, becoz Tetaake will ring from
here.......keeeee................

Pass it to U............Take Care

Bye For Now But Not 4ever.
At 10:59am on April 23, 2010, Teuteuttokamaen said…
Mauri Aunty!!!!

Neiko iai moa au bubuti......... gkai enga Tabane???? Ko always bobotaki naba ngkai kain KPC???? Ba Tetaake enag kainanoia ma ekona n ring 91419 gkana akea ana credit ao anaa ana phone number ao koa send it to me keee ........ pliz aunty...
At 2:08pm on April 17, 2010, Riam.Tuari said…
Mauri sis,

Maroaka ae i aki nonoriko ikai ba gaia ae koa rokoroko n the other part of the world.......... ti ata ae ga iroum.............. shshhshshhsh...................... ko tekena te aba kee.
E uara am tabo anee???? E uara te maitorotoro iai??????? Ko a ragi n tara n fit ao n ataeinaine. Ai bon te katirim iroum kee. Koa ragi n tekenai ba gai ai bon te kaubutae ae i wakinna. E a ragi ni kaefu te amarake ikai........... a bure tata ara figure iai............ hehehehehehehe
E tau ma tekeraoi naba te tiku ikanne ma koa maga bon raraun nakon au page.

Moce mada
At 10:38am on April 15, 2010, Teuteuttokamaen said…
Mauri Aunty!!! Kam na oki ni gai??? Koiraniko ma Nei Amakoko are I Rabi ea roko I Suva bae nag floor Samisoni...... tia aki roko iai keeeee

BYE MOA KEEEE.......... TAKE CAKE
At 12:23pm on April 8, 2010, Teuteuttokamaen said…
Mauri Nei Amakoko!!! Aunty gkai I wareka am rongorongo ao ti te boo ma I anora naba matam,riam ao am action......hahahahaha ........ miss you gkana ko karaki.

Nei Maue e a bon tatang naba iroun Teuteu gkana e matu matana ao Teuteu ea katikia reben matana ni kaurea, e kua nte naia, e koona atuna, e kareaki ni karokoa e a bawareaki...hahahaha
E nag kawa Nei Maue e a bon aki rau iron Teuteu. Serati e nag mamaraki nanona iroun Teuteu mare bon ana bure bare e aki kona n oreia.

E nag boboto ao e nag buraerae like father keeee.
Teuteu e nag bure torona like Mimin keeeee

Kaga akea te news mai kai bon ti wakin te makoro naba.
Easter Taara I betio bare e batere man Bitibiti, ao gkai back to Rimon.

Kiss Mimin for Teuteu and Me.

Tekeraoi am Bingko ........... Moce Mada
At 5:25am on April 2, 2010, Kirennang Tokiteba said…
Pls if you can relay the message to ruru that Teirabung has passed away on 1st of April 2010 and so as Nene
At 7:46am on April 1, 2010, Terenga. Sukong said…
hi sis thank you for the respond....and thank you too that u know that i am a tough lady..hahahaha....eti anne te kamauri naba nakoia am koraki ao ai bon te kamauri ao te katekeraoi nte easter weekend aio....nakoimi ni kabane.......tekeraoi te waki ikanne ao enjoy your easter weekend to the full...but make sure not to go further or else you will be lost amongst the crowd there...hahaha.....moce moa .,,,,,,
At 8:36pm on March 30, 2010, Makatara Kiatoa Ruaia said…
No prob bwa ia karokoi ami kamauri nakoia kain te auti ao anna kamauri naba Naomi nakon natina aei. Ao koa manga angania kain am auti ara inga mai ikai ao kain ana auti naba Matang gkana koa manga kaitibo ma gaia. Tekeraoi naba te easter ae nang roko aei.
At 2:42pm on March 30, 2010, Terenga. Sukong said…
nee kee ko kamaenga kee...ao anne ia taninga roko ikai ba ia bon kabanea arou n tabebiti kee....hahahaha.....ma tau e raba riki te reitaki ao ai bon au kamauri nakoimi ni kabane ao ena tekraoi te tiku ikanne ao ai bon te kantaninga ba kam marurung naba n ai arora ikai...ma e tikiraoi ba tia manga bon ongongora mai mai ikanne...tia boo moa ....
At 9:10am on March 29, 2010, Terenga. Sukong said…
mauri naba sis te buretireti tiaki n arou ae moan te fofoto riki nakoim.....hahahhaha.....gaia raoi anne nee ia bon aki anga am kamauri ba kanga koa nang mamau maane kee.....hehehehhehe....agke jus kiddin sis mauri ao ko uara moa gkai..hope ko bon fit naba ..eng nei mama ma ake a bon mena naba i kiribac .... a tuai n nakomai may be when everything goes well ao gkanne tao a oki naba....but they are in good health and fine. except for nei aunty matou.. she is abit sick and then was taken to the hospital, then i heard then she was admitted at the hospital in tarawa. So i ask if you can pray for her too. And me and my family are fine and work is keeping us busy all the time. Sis so you know Ietaake too!!!he is my husband's nephew, but is he still studying there now????I thought he has completed his course....anyway sis got to go so, my greetings to you children and to everyone in your family... tia boo moa .....take care and hope to hear from you again...ok.....tekeraoi ....

gai am sis ae fofoto

terenga .bakia
At 10:03pm on March 23, 2010, Taara tokamaen said…
bula aunty!!!!
ko uara gkai aunty ma tibum anne???? hope kama nang marurung raoi bwa are kam manga roko i NZ kee...hehehhe gaia akea aromi kee....
anyway, ti bon bane ni marurung raoi ngai ma mwaneu aikai, ao kain Betio anang marurung raoi naba riki teunaine ma teunimwane ba are ea manga reke tibuia riki temanna...hahahaha....
anyway, akea moa rongorongo mai ikai so holla soon

kiss Naomi for us n rgds to evry1 in da house...
TEKERAOI
ngai natim ae tangiri ngkami
TAARA RUBWATI.
At 7:51am on March 22, 2010, Makatara Kiatoa Ruaia said…
Nei Kaka ao ti nang kanga ma are ti bon ira ara itera. Tia bon katikua Kiatoa ma ana itera ao kamarurunga tibum anee bwa ngai naba ae i tabe naba ni weight mai ikai. hahahaha. Ao ngke e rabwa te reitaki ao ngaira ti bane ni marurung. Natiu aei ea reirei i St.Anne Pre Sch. Ao e nang kanga ao taan mauku kain ara auti ai ngaia aikoa kona n toba tibuua ngkai ai bon te kume ao ai te waetiti nakonako. Tekeraoi moa ao koa manga reitia mai ikanne. Koa angania kain am auti ara inga mai ikai. Ao koa tuanga Rume bwa ngkana e kan reitaki ma Kiatoa ao e kona n reke iaon temaiku@gmail.com.
At 12:57pm on March 16, 2010, Taara tokamaen said…
Hey Bula Vinaka aunty!!!!
kam uara gkai??? shshsh.... hope u all fine like us over here....
are a bon bane rongorongo nako iroun Nei Taree mai ai bon ti aikanne rogorogon abara aio....last news from here last Saturday ao e motirawa tinan nei Itita are Ten Tiaon ao e kaiaki nte tabati.....tao ti ngaia anne moa mai ikai......
anyway, ti bn bane ni marurung raoi gaira kain Bairiki ao Betio....Anga ara ka Tekeraoi nakon Nei Akka nna na mwakuri ao ai gkami ni bane, kiss Mimin for me, Maen n Rimon....

kk..GUD LUK....GOD BLEZ

BY......Erinebo Bwarebwati
At 8:19am on March 16, 2010, Teuteuttokamaen said…
Mauri Moa!!! Kam uara gkai????
Kam iranigkami ma e a bung buun Serati aran natina bon Nei Maue hahaha e a reke tarin Mimin. After 3 e bung iai so 16/03/10 her date of birth.
Thanks God ibukinna, e kawaa Nei Tuete ba e rin I Nawerewere Saturday 13/03/10 ao ea tiba bung today 16/03/10 bon te kamarakaki ae korakora. E tekeraoi bae e aki tang are bon taua abana aei Arorae .....hehehehehe....

E nabakara te kaogora mai Tabwewa Takoroga, pass the ball nakoin te tia karaki aei akea narona... hahaha

Kiss Mimin for us.
Good Luck..........Take Care

MOCE MODA
At 8:55am on March 11, 2010, Ruteta Betarim Rimon said…
Mauri maa Mimin ao kam uara well take care ao please taubang naba man te sweet kee ao please kiss Mimin for us all ai moara riki ana aunties aikai Rotiita ao Tuiti-Sanji all the best ao love u all.
We miss u guys ao ara katetekeraoi naba nakon Akung ao God bless her n ana waaki nako.
At 8:29am on March 10, 2010, Makatara Kiatoa Ruaia said…
Mauri ngke Nei Kaka. Ngaia ko utimaka n online kee. I bon chat ma Nei Aaro ngkebong ao ngaia ea kaongoira ae kam bon maeka ma Nei Lume. Ngaia kam aki botu bwa kam a manga maroro ikanne. E uara ana kamori Kiatoa anne hahahahahaha. Tia katikua moa ana itera kiatoa ke kanga? tekeraoi kanoan am bong ao koa angania naba kain am auti ara kamauri.

Forum

Visiting Rabi and Ocean Island

Started by brian russell in Banaban Issues. Last reply by Stacey King Apr 16. 7 Replies

Homecoming to Banaba

Started by Christina Maree Buchanan in Banaban Issues Jun 27, 2019. 0 Replies

Slides of Banaba from the 1960's

Started by Dominic Kaukas in Banaban Issues. Last reply by Stacey King Jun 13, 2019. 1 Reply

Events

HELP RABI WOMEN IN FIJI

Help Rabi Women's Organisation in Fiji by purchasing RABI HANDMADE VIRGIN COCONUT OIL locally in Suva, Fiji

Contact

Terikano

for more details

Badge

Loading…

Radio Links

Bwanan Rabi Radio

(10pm Fiji Time 1&2nd Monday each month)

Live Broadcast

© 2020   Created by Stacey King.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service