Banaban Voice

News and information service for Banaban Network Worldwide!

Jenny Terawea's Comments

Comment Wall (30 comments)

You need to be a member of Banaban Voice to add comments!

Join Banaban Voice

At 1:11am on July 25, 2010, Sarah said…
Neiko mauri, eu ara am solimaka nakoia tarin Ata, e tau moa te mamau...lol...lol...Hey drop me a line to update on the happenings, you can catch me on sarahjdaisy@gmail.com or s42428583student@uq.edu.au....Keep me posted and keep in touch, oh nearly forgot kiss your hubby and of course my hubby too for me....lol!lol!....
At 7:50pm on September 7, 2009, Mone.K.Rimon said…
Bula,
Hey! Long time no talanoa.....wats wrong have u lost all ur contacts...this time Im back to my teaching job...and its fun to work with kids..cause they so full of fun, bullshit,excuses etc etc but they keep me on my toes...hwz it going for you??? hope u enjoyin it too. Too bad I dont hav my lap top with me cause I had to return it to the Project office when i left so now I'll only be available whenever I get the chance.
Tekeraoi and God Bless,
Love from US
At 6:53am on July 28, 2009, Karaete Beia said…
aunt what is the news from there
At 6:50am on July 28, 2009, Karaete Beia said…
mauri aunt kam uara

and take care
At 11:52am on July 14, 2009, Ueenrooti. Rimon said…
hi aunty kam uara any ways koanga naba au kamauri nakoia natin aunty toka ao aunty marewe ao kotuangia that im much more prettier than them ahhaah just kidding e tau man nnang kangai ao ke e tekeraoi naba te waki....

muj love natim ae e botonnaine riki nakon toubwa ahahhah
take care
At 11:14am on June 30, 2009, Riam.Tuari said…
Mauri neiko,

E raraba naba te website aei ba i a kona iai n nora am page. Ao ai bon tera ae iagoaki? E uara am tabo ane kakamaiu iaona ane? I a ragi ni miss nee am tabo ane ao riki aron te mamairiri ni kukurei.

Kaga akea te news ma bon ti te kan say "Hi" ba are e a reke tabo ni kaitibo, ke kaga????????

E tau ma tokina ao i a ragi n tau boro ma au bubuti ba ko a boni karokoa raoi au kamauri nakon raou ane ( Ata , te boboto) hahahaha....................

Tuaga ba tarina are Timon ea tiba oki naba mai tinaniku ao ana auti e bon ni kaan naba ma ara auti.

Tia bo and have a nice day
At 9:35am on June 19, 2009, Terairube Uatu said…
Mauri! E raba te rongorongo ao tia kaitibo n tain te botaki n utuu. Neiko, tuanga Teari ba iai ana reta ae came thru my mail last week man te Multi-Ethnic are e tuangaki ba e a toki ngkai ana scholarship this semester. Tuanga ba e na manga bon follow-up. Tia boo moa . E raba.
At 10:36am on June 18, 2009, Mary Spring said…
mauri sis and good to hear from you again.we're in melbourne now and not liking the weather at all.it's winter time for us now and its freezing cold in the house unless the heaters on...too expensive.
neiko so when are you going to be a granny coz my 4 year old asked me yesterday "when can she get pregnant'..hahaha.i was shocked with her question and my older one too coz shes the quiet one between the two.i have to be really careful with her now..lol.
i know poor uncle alec must have been bored when dad passed away coz they were very close.arvin(hubby) met uncle alec once at suva bus stop and he told us that he was going to meet rabuka(prime minister) for a meeting...hahaha..too much maiana.my husband was impressed but i told him to relax coz he's just like dad..lol.they were just funny characters and greatly missed by families.
neiko i've heard from alice,nei mone but not nei marewe.
give my mwa mwa to ata and tell him to get himself ready for my trip next year..lol.
regards to the family
bye bye and keep in touch
At 6:00am on June 18, 2009, Olepa Maui said…
goooooooood morning unty!!!!!!!!!!!!!!!!
ngai ngkai i reirei i LTC and am in labasa 4 da break
am gonna go back nxt mnth
e tikiraoi te reirei
ngkana e roko mum 2moro den i'l ask if she has a gmail add
a bane ni marurung kain te auti
rgdz home...........
have a great day n wk!!!
tiabooooo.............
At 6:23am on June 17, 2009, Olepa Maui said…
helloooooooooooo aunty!!!
ko uara?
ngai i bon marurung ao ia mena ngkai i labasa 4 da semester break
sory bon ngke are ko bon email last tym but u used someone's....dats y i was confused........
nway m happy dat we cud kip in contact
ao kam uara moa? a uara ataei ao uncle?
pliz send them my rgds ke?
wea r u tching now?
ok unty tiabo moa ikai n have a great week!!!
pliz do reply...
At 1:19pm on June 16, 2009, Mary Spring said…
neiko i'm really really sorry for not replying earlier coz i was confused with the name..lol.so stupid of me,i think i'm just used to taoniti.well i've got 2 girls,sandra 12 and shania 4. and we've been in australia for a year now.we miss NZ though coz its very peaceful and beautiful.
so are you still in makoi with the family?it was sad to see uncle alec's funeral photos coz i didn't even know that he had passed away.i can still remember how he and dad would play jokes on each other and bullshit alot(maiana style).i'm sure they're both missed by family members.
so how many kids do you have now?must be grown ups and looking cute like my honey atanimakin..hehe.
talk to you later and loloma to the family and kiss hubby for me.
mary
At 5:38pm on June 12, 2009, Marawa Taatu said…
Neiko ko rangi ni bati n raba ba ngaia ia boni kinaia raoi kain am tamnei
ao ngaia bon iai naba tamneia natiu ibuakona ko rangi ni bati n raba ao
are ieta ngkoe,te bai ae i kan ataia ba iaki kinaa te aine are e red ana top
ma ngaia ia boni ni kinaa raoi ae bon Nei Keke,ba bon ti ngaia ae e
tuai n reke tamneina irou.bon te kaitau ma kain abam anne ngkai a
bon aki tio nako natiu anne ba ngaia bon am koraki naba.

Neiko ngaira ikai ti bon rangi ni marurung raoi ao i taku ba ai aromi naba,neiko ia bon kawea ba te kaoriori nakoim ma kain abam anne
ba kam a buoka moa natiu anne n ana kanganga ai moara riki te bai are
e kainanoia ba ena bon kabara baena ngkana e reke arona.

Tai mamaninga taekara nte site aio ba kanga e bon rangi ni kakaongora
riki ami tabo anne ba kanga kam mena nte town.

Koa reitia mai ikanne. te kamauri ao te katekeraoi inanon te makuri

Ngai,
Marawa Taatu/
At 6:46am on June 12, 2009, Robuam Tabore said…
Sis mauri E uara te makuri??? te kamauri nakoia ataei ao e moamoa riki nakon tavale ti bo moa
At 5:56pm on June 9, 2009, Taatu Taomati said…
Neiko kabara buren te aki kikina ba ena kanga ao ngkoe koa manga
aara ni imatang ao ngaia are tiaki kinaia iai,ma e boni ngae n anne ao bon
te kamauri ae moan te takaburinako nakoim ma kain abam anne ao ai
natimi ni kabane,eng ngaira ti bon rangi ni bane ni marurung raoi ma ara
ataei ni kabane ngai ngkai ai aman natiu ma Taatu ba ara karimoa bon
te aine aoai teniman mane,ara karimoa e bon reirei ikanne ao e form 5
i Lelean ae Nei Rakera,i taku ba koa tia naba n ataia iroun Nei Teari ao
ai teniman mane aika a bon reirei naba ikai.

Neiko i rangi ni kabara bure nakoim ngkai e bon roo au aonnaba tao
ibukina ngkai ea rangi ni maan te tai n raure nako.taiaoka ma koa
kabarabara am tamnei aikai ba ti aonga n ataia. ai bon te kabara bure
ae bati ba ti tuai ni baati ni karina tamneira nte page aikai ma ngkana
iai am atatai iaon aio ao taiaoka buokira iai ba ti aonga ni manga
karinii tamneira ikai ba a bon rangi ni maiti ao anne te kanganga ba
e tuai n reke angan karinakina nte page aio.

Neiko bon akea rongorongon ara tabo aio ba bon arona naba te
kakatauraoi nakon te reirei ao ni manga tara aron te mwenga ngai ngkai
i bon teach te pre-school n ara kawa n reirei aio ngaia are e bon rangi ni kanganga te reitaki ba ena kanga ao are ko tauaki nte tai.

Neiko tai maninga taekara ni maroro nte site aio ba ti bon rangi ni kan
ongongo raa te news mai ikanne ba kanga e rangi ni kamaiu te news
mai ikanne.tao tia manga bon rereitaki nte site aio.

Tekeraoi te waaki.

Ngai,
Marawa Taatu.
At 11:11am on June 9, 2009, Terairube Uatu said…
Sorry for da late reply due to work commitments. I tuai n ataia ba e na boo ia te botaki n utuu ma I taku ba boni ngaia naba ngkoa arei.....Nabalebale. Ia manga boni kaongko ngkana iai te change kee?
At 7:06pm on June 5, 2009, Marawa Taatu said…
Mauri sorry fornot reconised you in your picture so please could help me
introduce yourself to me so that we know each other so could you please
tell me who is your father and mother so that we know each of us.

Te kabarabure neiko ba e bua au aonnaba ba ena kanga ao are ea bon rangin ni maan te tai n raure nako ao tiaki kinaira i bon iroura ma e
bon ni ngae n anne ao taiaoka buokai ni kabarabara am tamnei ankoiu
ba i aonga n ataia ao ko tuangai ba antai tamam ao tinam ba nna bon
tuangko e rangi ni maan te tai n raure nako.

Neiko tia manga kaitibo nte website aio taiaoka.

Tekeraoi te waaki.

Marawa Taatu.
At 11:25am on May 31, 2009, Bwess said…
Mauri naba. E toka teutana au kai bwa are I aki tii noora aram ma tamneim naba. Ngaia are e bon toki nanou bwa are I taraiko man taraiko man taraiko ni karokoa au tuangai kaain rarikiu aikai bwa ngaia ai teuana tabum au wiiki n stare at you. Ahahahaha. E uara moa tariu are e rangi ni kere kai anne ao ni kii n nangkona. Tuangnga bwa au moan task ngkana I roko ikanne ao Nna otea waena teuana bwa e aonga n aki kona ni kakioira ngkana I roko ikanne ni kairiko nakon te Rabi Kava.

E rarabwa te reitaki. Still, I felt a sense of missing my de facto families there. I can sense that very soon we will meet again, and then we can reorganise our grog group again and start roaming.

Say hi to everyone for me
At 7:19pm on May 30, 2009, Kibaunimatang Rimon said…
Mauri te Unaine
At 11:53pm on May 29, 2009, Kibaunimatang Rimon said…
Neiko, thanx for da picture but please check comment on it. Goodness!!I was dope n sad till da next day. Please give them my loloma when u next visit them at nasinu. Papa,Mama and Tetiria
Luv
At 3:34pm on May 28, 2009, Tonganibeia Karutake aka Beia said…
e taku junior ba e kona n nakowati ni kanima am skype ngkana ko kanakomaia 1kg te rabi kava ae matoatoa........ehehehe

Forum

Visiting Rabi and Ocean Island

Started by brian russell in Banaban Issues. Last reply by Stacey King Apr 16. 7 Replies

Homecoming to Banaba

Started by Christina Maree Buchanan in Banaban Issues Jun 27, 2019. 0 Replies

Slides of Banaba from the 1960's

Started by Dominic Kaukas in Banaban Issues. Last reply by Stacey King Jun 13, 2019. 1 Reply

Events

HELP RABI WOMEN IN FIJI

Help Rabi Women's Organisation in Fiji by purchasing RABI HANDMADE VIRGIN COCONUT OIL locally in Suva, Fiji

Contact

Terikano

for more details

Badge

Loading…

Radio Links

Bwanan Rabi Radio

(10pm Fiji Time 1&2nd Monday each month)

Live Broadcast

© 2020   Created by Stacey King.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service