Banaban Voice

News and information service for Banaban Network Worldwide!

Teari's Comments

Comment Wall (81 comments)

You need to be a member of Banaban Voice to add comments!

Join Banaban Voice

At 10:05am on May 24, 2011, Teuteuttokamaen said…

Bula!!! Ko uara gkai???

 

Tera nee am email address????

Moce ........... Tekeraoi am bong.

At 7:00pm on September 22, 2010, Terairube Uatu said…
Natiu ko uara?

Ko tuangai mwin te kabutiman ma Ia tia n taetae ma uncle Fomilo ao e tuangai mwina. Iai te bai ae I kan tuangako ibukin am tai ni mare are ea tia ni baireaki ba ea kan kaunton ma ana mare Viliame ma Nei Tongata ba a taku ba ana mare naba nakon August. Tera am iango iai? I tuai ni maroro iai ma uncle Fomilo ma ikaokia moa nakoim ba tera am iango iai.

Ko kai reitaki ma ngai n au email address aio
At 3:19pm on June 13, 2010, Itinterunga RAE Bainteiti said…
Teari,

Ko rabwa am opinion.

When the idea of combining the BSA and Kiribati students (who at this time does not have an association) was raised by one of the student at FNU; it was strongly opposed.

I am really sorry but it just does not support the motive of the existence of the Banaban Student Association. Given that the sole purpose of the association was to promote and prolong the I-Banaba culture and unity amongst the generation of the Banaban poeple.

Teari, I do agree with your point; bwa antai ae nang bon akea rarana Kiribati. Ma with all due respect ao bon akea moa au konabwai ni kaioka BSA ma Kiribati iaan bukina bwa e bon nang ribaki by most of the members of the association. Majority counts and we respect the decision of the members. After all a bon inaomata bwa are bon aia association (Banaban students).

The person who raised the idea of combining supported him by saying that we are to move forward and change - given a major change is evidently in the school itself where it changed from FIT to FNU. E nang sensible ana kaoti te ataei arei ma unfortunately kee...eaki naba pass.

Tao bon iai taina ae riai.

Tao ti aio moa mai ikai.

Te kamauri ao tekeraoi am wiiki aio.
At 7:52am on May 4, 2010, Emma Airu said…
neiko, where have you been???!!!

heard from Ben that you done with the Ministry and now in charge of a youth org. on climate change??..once you've secured funding I'll jump on your boat..lol..

Are you in Suva or are you based in the West now???..lol..;).
Heard about Sat from Maria!!!...no manners people...tsk tsk tsk..

I was just saying, what kind of dauve is this...!!..lol..
neways, keep in touch, kee...

once I abandon the "no-credit" will giv you a cal...

ok...Tiaboo moa and tekeroi nte waake
At 9:03am on April 28, 2010, Christamoa gave Teari a gift
Gift
ele ele ele....hahahaha......big sissy....
At 12:24pm on April 13, 2010, Teuteuttokamaen said…
Bula sis!!! Long Time No See!!!! hahahaha
Ko uara ngkai??? Hope fine like us over here. Thanks God

Akea te news from here ba tii te makuri, te Chow ao te Moce, e a bon roko ni kamauna, e toki nanom namarake ao ni matu not like in RABI alot of job.

Sis ea reke natin Seraati bon te tekere hahaha arana NEI MAUE ai tiba one week.
E bon kawa Nei Maue iroun natiu ea bon tatang naba, ao tiaki te baai marakin Seraati iroun natiu. Bon ana bure bae e riki riwmi natina keee ....hehehehe

Ok ... na pass the ball to U, news from there.

Bye For Now But Not 4ever .......... Tekeraoi Te Waki...........Take Care
At 7:11pm on April 12, 2010, Christamoa said…
tia boni mangai nte bae te J.E.A.L.O.U.S.....kanga koa bon namakinna bwa e boboto riki te tamnei arei nakoim ke.......dauve raom aei......
At 3:48pm on January 18, 2010, Biara Touakin said…
Mauri Teari,
Ko ataia ae e rangin mamara tinam ao ea admitted nakon te hospital ngkai
At 2:02pm on January 18, 2010, Teeira Emmely Biira said…
mauri moa neiko
kanga taran ae koa rangi ni bakanaine n am profile anne ma e aoria bwa are bon aorna naba n taai tabetai.

neiko koa reitaki nakoiu n au email address aei emmetaly@gmail.com
Tearia ko aki manga iangoa te raaun nnako Banaba n te 15th ngkana e reke ma kateia bwa teuana am goal naba. riki te kukurei ngkai tia manga reitaki imwin te tai ae rangi ni maan ngkoa tii norira ao tii bane rangi n nanoro ao ngkai tia bane n nanonaomata.

take care

greeting to you from Teeira
At 1:21pm on January 18, 2010, Teari said…
nei bibitoi e aera ngkai koa rangin kakan >? tao ko0 taku ba tao te biroto naba iroum ma ururinga n taai nako ba ko riai ni kabotaua wiim ma rabatam imwain ae nna kauna buu ba ena karemangaiko.
At 6:42pm on January 15, 2010, Iyston said…
Hey Teari,

What a pleasant surprise...how are are you mehn? I miss you people, the grog session and all..lol.

Anyway am at Taunove (Deuba) at Merina's house David Corks wife my grandmother...family wise....lol

Well I'm back to square one just like I've told you, fishing an all and thanks to Merina, she had an European friend who I will be working for when there is a vacany.

Good luck to you too.

Love
Ierumati Benaia
At 8:11pm on December 8, 2009, Abera T Peter said…
Mauri moa,ngai Abera T Peter ao ia tia n rei2 naba nte RHS ao au principle n te tai anne bon Nei Rubena Karakaua are buun Ientaake,ma te tai moa aei ao ia mena moa ngkai iaon kiribati i Tarawa.Iaki botu ba raou ikai bon kain naba RHS n ai aron Auriaria,Tekeabuti,Ao ai Kaburoro.Naakai bon taian seniors n ara tai n rei2 nte RHS,ao Auriaria bon au House commander nte tai anne.Au karo ngai aikana a bon tiku iaon Fiji i Levuka.ia manga ongora iroum,ke
At 11:00am on November 18, 2009, Terairube Uatu said…
Mauri naba Teari!
E koaua ba e a bon maan te tai ae tia manga tiba reitaki iai. I taku ba koa bon tia n ongo rongorongo ibukira ngaira taan makuri ake ti kamotirawaki iroun Nei Molly imwin te waki ni kakumekume are e aaki tangiraki ba e na manga okira iai te makuri ao ngaira e bukinira ba ti wakina te waki aio. E bon nang kakaongora ao e kananokawaki naba ma e tau e raba te Uea ba e bon norii baai aika karaoaki ma te nano ni kairiribai ao e manga bon kaokira nakon te makuri.

E raba te kaongora ba inanon taai aika nako ao i bon nang tabetabe ao irarikina te computer are ti kakabonganaa ngaia are e anaki naba mairoura ibukina ngke tia bukinaki ba ngaira aika ti rereitaki nte internet. Ao e raba te tai aio ba ngkai I koroboki man aia computer kain Banaba Ltd iroun Cr Manate.

Rongorongon ikai bon ti te katauraoi nakon te 15th Dec ao ngaira ti katauraoi nakon ana kainin Samantha i Bucalevu nakon Thursday next week. Waiete ma Tapu a exam ngkai. Koa tuanga naba am unty anne Taoniti ba e a confirm te botaki n utuu i Nabalebale nakon 7th January 2010. Kanoana 5 te batere, 5 te action chorus, 5 te gospel, 5 te Pop songs. Te biri naba $5 nakon te tanga. Koa kauringa naba tuaia are a bon ataia. Ao tuanga Ata ba e na kamatea raoi ana batere ba Buratake ae bon kamatea naba ana batere mai ikai. Tuangira naba Keke ma ngkana a kan kaea te botaki n utuu anne.

Tao aikea mao mai ikai ma koa angania naba ara kamauri ao tia kaitibo ikai nakon Dec ke nakon te botaki n utu.

Tia boo moa.
At 6:32am on November 1, 2009, Ieuti.Rukio said…
Hey thanks 4da add
Please,you can read Jeremial 29=11---12.God holds your future,if you pray and ask him to give you a good future.
Te keraoi te waki.Tia manga bon rereitaki.God bless.Tia bo.
Pst Ieuti.Rukio
At 9:49am on October 26, 2009, ata taremon said…
hey mauri teunaine buakaka lol angke kouara moa ngkai ,, ngai ngkai ia invinsible thas y koaki nonorai nte usp lol,,, oh and by the way i can see the writing on mypage just fine ,, i think its yah eyes ,,tao koa kara lol :P
At 5:39pm on October 20, 2009, Betero Ieete Tikeru said…
mauri moa ngkoe.
koura n am tabo anne?

i taku bwa koa bon ataai raoi ma iai te au bubuti nakoim bwa ngkana tao ko kona n send am email address bwa tao te gmail ke te yahoo bwa angin te tai i aki bati ni kaukuka te website aio ma ti au email address aio btikeru@gmail.com so ngkana e reke am tai ao tao koa add naba nakon au email aio bwa i aonga n ata am email address.

ta o tiingaia moa anne au rongorongo nakoim.

i aongora iroum.
tia boo tekeraoi am bong ikanne
At 12:09pm on October 19, 2009, Betero Ieete Tikeru said…
hi! mauri moa ngkoe
au kantaninga bwa ko bon tuai n toki ami nanououa, ma ko riai n aki nanououa n ai aron toma are nanououa ngke e aki koaua IESU ngke e a manga uti man te mate.

bwa te bwai are ko tuangaki bon te koaua ao bon teeti aran teaomata are ko tuangaki iroun nei Roneta .
At 5:29pm on October 16, 2009, Tieri Kirata said…
hey thanks 4da add
At 1:55pm on October 16, 2009, Atirutake Kaure said…
neiko go bon rangi ni kan fancy.....

Forum

Visiting Rabi and Ocean Island

Started by brian russell in Banaban Issues. Last reply by Stacey King Apr 16, 2020. 7 Replies

Homecoming to Banaba

Started by Christina Maree Buchanan in Banaban Issues Jun 27, 2019. 0 Replies

Slides of Banaba from the 1960's

Started by Dominic Kaukas in Banaban Issues. Last reply by Stacey King Jun 13, 2019. 1 Reply

Events

HELP RABI WOMEN IN FIJI

Help Rabi Women's Organisation in Fiji by purchasing RABI HANDMADE VIRGIN COCONUT OIL locally in Suva, Fiji

Contact

Terikano

for more details

Badge

Loading…

Radio Links

Bwanan Rabi Radio

(10pm Fiji Time 1&2nd Monday each month)

Live Broadcast

© 2023   Created by Stacey King.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service