Banaban Voice

News and information service for Banaban Network Worldwide!

Taaremon Matauea's Comments

Comment Wall (53 comments)

You need to be a member of Banaban Voice to add comments!

Join Banaban Voice

At 12:22pm on August 26, 2012, Kaure Karakaua said…

ko bati rabwa n am kaongora ae moan te kakukurei ibukin am katabu,ia katokaa ana bau kiribati,are tamauri teraoi ao te tabomoa

At 8:40pm on August 23, 2012, Kaure Karakaua said…

mauri ngkoe ko nang tabetabe moa tao ai bon reken am tai e raoiroi bwa anytime ngkana ko kan reitaki

 

At 8:36pm on August 23, 2012, Kaure Karakaua said…

At 9:05am on July 19, 2012, TOTOIA AMON said…

isa taaremon koa bon kaina ia ngkai

gai qai imena tabiteuea North i kiribati ao e kakaongora te tabo aio. aomata a bon nanakonako naba ma te biti ke te taba (knife) ao ngai ia bon tatamnei

At 5:05pm on July 3, 2012, Kaure Karakaua said…
mauri ngkoe mai kiribati kaure karakaua
At 5:02pm on July 3, 2012, Kaure Karakaua said…

mauri mai kiribati,kaure karakaua

 

At 7:19pm on September 2, 2010, kikira said…
hey bro ,ae tia manga roko naba nte city aei nte wiiki ae nako.ai bon te kakamauri nakoim ma kain am tabo anne.A bon anga aia kamari kainumau aikai, nei Boutiri, frances, tamiana, teari.Ena bakara kee!!!!!!!!!!!!!..... ngaira ae ti nang manga nako nakon te wiiki ae bou ae, monday.back to home sweet home.ngakana ea aki reke te kaitibo ao tao ti manga boo naba n reken te tai................
At 9:43am on August 28, 2010, Donna K Matauea said…
sorry tamneiu naba ma buu anne, ane tingai mangaia ae ti tekateka, ao tamneiu ma au class mates ao ara lecturers n tain ara closing semister last year. ngkana ko noora te aine ae kanga e rang dark brown among those people, ao ngkanne bon ngai...eheheh. Picture ane n au profile, me and my friends.
From left akana tei Mary from Tuvalu, Ataua from Abemama, ao akana a tekateka ngkanne from left myself and Koromba from Nonouti.
At 9:26am on August 28, 2010, Donna K Matauea said…
Mauri riki,
shh ia rang bakantang iroum ba are ko atia nooria am families..e rang rarabwa anne. Nanona ngkai u back to Taipei is tat rite? e raoiroi ba are akea ngkanne te kanganga nte rereitaki ba are koa roko ikanne anyway, auara kain Rabi? i taku ba rang over excited wen they c u kee..i can feel it 2.
Those pictures are myself, my kids and my Mum..akea tamnein Dad bwa i kakaea ae bon clear raoi ao ia manga karinna. E uara anne, tao ai manga ur turn next ni karina tamneia ur families ba i aonga naba ni kinaia taiaoka ngkana iai iroum. tao ia totoki moa ikai kee ma koa manga reitia.
tekeraoi am waaki maikanne ao te Uea raom always
Big regards to u from here, hopefully to hear from u soon
take care Bro!
bye
Lolz
Donna K Matauea
At 6:11pm on August 25, 2010, Bua Bentitai Temo said…
Ngaia ko maiu ba koa oki mai Rabi..e uara e man te tai ao koa manga nora abam ke?? Ao ngaia ko nora te kamaraki atu are Tabuti ma ana mattress..hehehe. Well, dats my brother..2 much mamau yet stil longs 4 dat single life..hehe!!
Ao Nibo?? ea bon maraki atun Teannang irouna n ana kamangao..lol. E tau, ena tekeraoi te wakii ikanne ao ana kakabaia te Uea iaora.
Until then, bye bye & GOD bless!!!
At 1:04pm on July 5, 2010, Donna K Matauea said…
mauri maneu,,ia manga roko naba..eheheh..ia rang ubuni kaebu kee..e raoiroi bwa i tii roko ni kamauri ao ni kakatekeraoi nakoimi man ami tabo anne nte inaomata aio..ao kantaniga bwa ena nakoraoi ami kainaomata ikanne.
nnaki maan n tiku n am auti bwa kanga iai tabeu moa ma ia manga bon ongongora iroum ni mwaawam kee bro???/
tiabo moa ao tekraoi ngkami maikanne
god bless
DonnaKMatauea
At 1:06pm on June 6, 2010, Donna K Matauea said…
mauri brother,
hehehe,, ia manga kaoti naba iaan batam ao ngkoe ko tuai manga kaoti ke, akea te kanganga ba tao ko rang busy, ma tai bobosu iroun manem aio ba e rang rerebu ni karea ni bata ao man kabararia heheheheh lolz,
anyway how r u, hope u can't wait for two more weeks to go back home ....
c ur family especially talk in ur own funny tone launguage ehehehehe...
plz give our big love and regards to the family wen u get there,
hope we have a chance to meet one day
kakatekeraoi nakoim maikanne til the time u back home

ko raba riki ao manga bon rereitaki on air

god bless
lol
sis
Donna K Matauea
At 1:06pm on May 8, 2010, Donna K Matauea said…
mamauri maneu man am tabo anne, ko uara moa maikanne? au kantaninga ba ko bon rang marurung n ai arora naba ngaira maikai.
e raraba te tangira ba ea reke te marurung iroun mom ai ngaia ae ia oki. i oki last thursday evening ao kanga ia rawa n oki kee ba are koa bon tangira abam, ma e nag kanga ao tao bon tiaki te katautau ba tao tina tiku ni maan ikekei.
e raoiroi ba e rang kakawaki riki ae i nooria au utu. a rang bane ni marurung ni kabane ao e raba te uea.
e uara am kataneiai ikanne tai baran nano ma keiaki ba ko aonga n roko nte tia. tai raraoma ba ena bon koro bukin am iango ba tina buokiko maikai nte tataro.
tao nnang rara toki ikai ba kanga iai au bai ae nna karaoia ma ia manga bon ongora iroum ni maawam.
te inga ma te kamauri ae takaburinako nakoim mairouia natiu ao ai bon ngai ma raou aei.
tekeraoi ngke n am waaki ao tia manga kaitibo n aki akaaka kee
god bless
tiabo moa
take care brother
lolz
Donna K Matauea
At 9:31am on April 24, 2010, Donna K Matauea said…
Mauri mauri ooo!!
Hey bro, Ea rang too late am message are ko tuanga Kikira ba ena karoko, ea reke rimoa irou imain nikirana n au auc he he he!!!!!
Anyway, ao kouara moa maikanne, kanga ko rang bana n marurung ao ngaia anne taua arom anne.
Shshs e koaua ae ko taku ba are ngai go for my ALL BLACK ao ngkoe ko go for your WALLABY kee hehehe,, ena iranaki anne ma e rang raraba te tangira ba ngaia tia kona ni kaitibo ikai on air, ma tera ngke e bon reke ara tai n meet raoi,, tao ngkana e reke am tai ni motirawa ba are kanga akea am tamariki ao ngai are i kau tamariki ma kau busy hehehe.
Dis is my address in case u need it: 1 Morgans road
Tuakau
Auckland, Nz
Post code: 2121

Ph number: 09 2369309, mobile: 0273924744 ao email address naba iaon google talk: kabaua@gmail.com
Ngkana iai am google talk ao ea rang tikraoi riki ba are ti kona riki iai n taetae iaona ao man send photoes iai kee.
Tau ia ongongora iroum ni maawam brother kee.

Tetekeraoi n am beku ikanne n may god bless you always

Once again raraba riki n sapo moa. Plz keep in touch
Lotz
Donna Kabaua
At 7:20am on April 22, 2010, Bua Bentitai Temo said…
Mauri te Tama ko uara?
bon te kantaninga ba ko bon nang maru2ng raoi..
Bon akea rongo2n ikai ti te makuri ae wakinaki, ka2ean te mane ibukin kaitaran te maiu i suva ikai..i bon neeti i cwm hosp ao bon ngai ma Tarome, e makuri nte A&E Dept..Nibo ngkai ea tia ni iein ma Teannang kain ami kabeku i fatima...ao Tabuti ai iaoni kawaina n nakomai suva,ea manga kariki ngkai ma nei Raine, kain buakonikai..e korakora te barubaru..ha ha..ao ngkoe ko uara ao e uara te makuri? e tau ma tia manga bon rereitaki rimwi..Tia boo moa
Bua Bentitai.
At 3:49pm on April 16, 2010, Donna K Matauea said…
MAURI MOA BRO,,
I KNOW U GONNA BE VERY SURPRISE, AND THINK WHO'S THIS PERSON.
MY NAME IS DONNA, MY DAD'S NAME IS KABAUA AND MOM'S NAME IS NEI MAN. MY DAD IS YOUR DAD YOUNGEST BROTHER, AND HE ALREADY PASSED AWAY IN 2004. HE HAD A LUNG CANCER
ANYWAY THATS ME, N HOW R U FROM THERE? HOPE U STIL ALIVE AND BREATH HEHEHEHE,
MY BIG THAX TO MY SIS KIKIRA WEN SHE TOLD ME ABOUT BANABANVOICE.
I HAVE THREE KIDS ONE BOY AND TWO GIRLS AO TI MAEKA I NZ
NNAKI RANG KAANAANAU BA TAO KO TUAI N ATAA MANTAU, BA NGAI TE AOMATA AE MAMATEN NANOU TE KORO KARAKI MANGAIA ARE NNA KATOKIA MOA IKAI KEE,, BA TOKINA ENAKI TIA MOAN AM MAKURI KE AM STUDY. TAI TAKU BA EA MOTI AU KARAKI, E TUAI MA IA MANGA REITIA NGKANA KO MAAWA HEHEHEHE.
TE INGA AO TE KAMAURI RIKI NAKOIM MAIKAI
TE KARABARABA RIKI NAKON TEUARE ANA BAI BAAI NGKAI E KONA NI MANGA KAITIBOIRA INANON TE MANEABA AIO.
THANX TO BE GOD
THANX AGAIN AND GUDLUCK,
MAY THE SCARED HEART BE WITH YOU DURING YOUR WORK
TEKERAOI NGKE AO TIABO MOA

GOD BLESS YOU

DONNA K MATAUEA
At 8:47pm on April 12, 2010, Tane Koreaua Turaga said…
Nou koa mena ngkai ia n tamneim aei titabo ma ko mena i China ngkana i bure...studies ah ko uara ngkai...i noora am comment nakon Kikira.....so hows things that side e tuai ni bane am reirei....tera ae koa bon kakaea te bare te Scientist arei ah ah ah aha ha hahah....ao ngke ena tekeraoi naba tao e rabwa naba te kaitibo n te Banaban Voice...care take....lol
At 11:05pm on April 8, 2010, kikira said…
thanx bro for your time.anyway how re u????? hopefully thats youre coping well with evrything.well mummy,shes fine but you kn ga te mamaninga is stil on.we're fine and baby Tariima is fine too.tao ko na bon titiraki ba e reke iai arana? ko iraniko aia ara tina,ke ti raonia ngkoa nte xmas ao te ka ririki ba akea raaoia.sr.merieti,sr.alaima,sr.kibaria.a ngkoa ana aranaba alameriake teaine ma eabure naba aia temane,ngaia are arana naba ba moan aran tamaia....e tau ma mina ao ia taua am tai.e nabaakara moa anne te news mai ikai ma ti mabga ongra mai iroum ngkana e reke taina.tia boo moa.
At 2:08am on April 7, 2010, kikira said…
bro, ko mena ngkai ia? ea maan te tai ae tui maga ongora mai iroum.koera ko rangi ni busy?kataia break moa ao karekea am tai ba ti na maroro moa.
At 6:30am on January 16, 2010, Tebaruru Tengata said…
mauri naba tavale nte x-mas ao te ririki ae boou. au kantaninga ba ko bon marurung raoi n ai arora naba ngaira n ara tabo ae rangi ni kabotu aei. kikira ngkai e a tokara ana kabane. tao ena bung nakon te wiiki ae naroko. ngai i anaa moa au motirawa ba e tangirai ba nna tuku irarikina ngkana e bung. ao ngaira ngkai ti tuku irouia atanimakin ma. tao te news teutana mai rabi n tain te x-mas. ae e tokanikai nte anene bon st. peter ao nte batere st. joan of arc ao nte karea bon st. joseph. te kanganga teuana ba ti mena ikai n tain te x-mas ma e reke te rongorongo ngke ti tareboon nako rabi.tao anne moa ngkanne te news teutana mai ikai, tavale ao ti a manga bon rereitaki ngkana e reke mawan am tai. bon te katekeraoi mai irouia tangaia kiki ao ruru ma n am beku ao ti bon ururingko n ara tataro ao koa ururingiira naba n am tataro ao ke e mena ana akoi te Atua te teniman temanna inanon am beku ni kabane ao kamatoaa nanom ba ko aonga n roko nte tiia are koa tia ni waiakinna. tia boo moa tavale.

Forum

Homecoming to Banaba

Started by Christina Maree Buchanan in Banaban Issues Jun 27. 0 Replies

Slides of Banaba from the 1960's

Started by Dominic Kaukas in Banaban Issues. Last reply by Stacey King Jun 13. 1 Reply

Ken

Started by Brian Lundy in Banaban Issues May 31, 2018. 0 Replies

Events

HELP RABI WOMEN IN FIJI

Help Rabi Women's Organisation in Fiji by purchasing RABI HANDMADE VIRGIN COCONUT OIL locally in Suva, Fiji

Contact

Terikano

for more details

Badge

Loading…

Radio Links

Bwanan Rabi Radio

(10pm Fiji Time 1&2nd Monday each month)

Live Broadcast

© 2019   Created by Stacey King.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service