Banaban Voice

News and information service for Banaban Network Worldwide!

Kaimoan Tuvalu e Tauaki Aia Kaibuke Irouia "Pirates"

Te kaongora mai Tuvalu ibukin te kanganga ae reke irouia aia kaimoa n tauakin aia kaibuke irouia taan iowawa (pirates) i aoni kawaia mai Dubai nako Mumbasa i Kenya. Te rongorongo ae reke ma iroun aomatan te kambana ae te Tuvalu Maritime Services (TMS) ibukin kamakuraia kaimoa, e taekinna b'a tengaun-ma-uoman (12) kaimoa iaon te kaibuke anne bon kaimoa mai Tuvalu. E tauaki aia kaibuke i nanon te nama ae aranaki ba te "Gulf of Aden", te tabo aei e bon nangin ataki b'a maiti iai aekakin aomata aika iowawa aikai. Te kaibuke e tuai n reke ao i nanon te tai aei ao te kakaai irouia kaibuke-ni-buaka e bon nako naba.

Te katanoata are kanakoaki ni "Banaan Tuvalu" (Radio Tuvalu), e bon maneweaki naba aran temanna ataein Rabi (Banaba) b'a temanna ibuakoia kaimoan Tuvalu ake a makuri iaon te kaibuke aei ae arana te "MV Hansa Stavanger". Aran te atei-ni-m'ane aei bon Teraoi Richard n arana ae ataki ikai i Tuvalu. Ma arana ae ataki iai i nanon tikuna i Rabi bon Teraoi Teangabure. Bon natin Nei Teraerae ma Bose are tabekaki iroun Teangabure ma Nei Ari.

Inanon te tai aei iaon Tuvalu, a tia ni butiaki ekaresia nako ma utu nako b'a ana uringaki kaimoa aika i nanon te tataro b'a aonga ni waekoa rekeia mani kararoaki katei aika bubuaka ake a kona n karaoaki nakoia. Mai ikai tao ai bon te bubuti mai iroura ngaira natin Banaba aika maeka iaon Tuvalu nakoimi kain abara iaon Banaba, Suva, Rabi ngke tabo ake a uamenako iai kain abara, ibukin uringkia kaimoa aikai i nanon te tataro.

Tao tia anne moa ngkai te rongorongo man ara tabo aei ao tia manga reitaki riki ngkana manga iai reken te rongorongo ibukia kaiomoa aikai.

Tofa

Views: 118

Comment

You need to be a member of Banaban Voice to add comments!

Join Banaban Voice

Comment by Molly Amon on April 9, 2009 at 7:40am
Thanks Atabi for the news! we'll pass message to Buakonikai employees so that they inform family and yes that we all pray for their safety. Taua teim anne ma am kaongora.
Comment by Roba on April 8, 2009 at 12:40pm
Just to summarize and help our friends who doesn't speak the language.

Atabi in Tuvalu is relating a story from the TMS (Tuvalu Maritime Services) of a ship known as the "MV Hans Scavenger" being seized by the Pirates in the "Gulf of Aden" (the ship left Dubai on his way to Mumbasa in Kenya) and on that ship, there were 12 Tuvaluans and according to the Radio station in Tuvalu, they said that among the 12 men was a Rambian by the name of Teraoi Richard (aka) Teraoi Teangabure the biological son of Teraerae and Bose but was raised up by Teangabure and Nei Ari.

Momentarily in Tuvalu,all denominations were asked to pray for the safety of these men.This invitation is also extended to all the Banabans (and I add on those who read this )wherever you are to also plead and remember these man in your prayers that they will be in good hands and brought back safely.

I add to pray also for their families that they may be comforted in this perilious times, in losting their loved ones that one day they will be found and reunited again.
Comment by Tonganibeia Karutake aka Beia on April 8, 2009 at 3:38am
Tavale, ko bon tau, ko raba nte rongrongo ao tao tia bon i taubai naba ma raora ni bane ni butia te atua ae maka ba ena bon raonia tarira aika reke i nanon te kanganga nte tai aei.

Tavale e bon teimatoa naba ni marannako am taetae ni Kiribati, tekeraoi ma am koraki.

Beia & Aam - Lautoka
Comment by Stacey King on April 7, 2009 at 10:16am
Ko raba Atabi!
Now we understand the full story - No wonder you are holding a gun. Hoping that we can get an English translation of your story. I'm sure all BV members will be interested in this story.
Regards Stacey

Forum

Visiting Rabi and Ocean Island

Started by brian russell in Banaban Issues. Last reply by Stacey King Apr 16, 2020. 7 Replies

Homecoming to Banaba

Started by Christina Maree Buchanan in Banaban Issues Jun 27, 2019. 0 Replies

Slides of Banaba from the 1960's

Started by Dominic Kaukas in Banaban Issues. Last reply by Stacey King Jun 13, 2019. 1 Reply

Events

HELP RABI WOMEN IN FIJI

Help Rabi Women's Organisation in Fiji by purchasing RABI HANDMADE VIRGIN COCONUT OIL locally in Suva, Fiji

Contact

Terikano

for more details

Badge

Loading…

Radio Links

Bwanan Rabi Radio

(10pm Fiji Time 1&2nd Monday each month)

Live Broadcast

© 2022   Created by Stacey King.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service