Banaban Voice

News and information service for Banaban Network Worldwide!

Bwaninin Bwiin te moan rinerine 2011 - Kiribati

Banaba=Timon Aneri

Baraniko-42, Muritio-33, Taratai-14, Timon Aneri-143

 

Tabiteuea Maiaki= Tab-South: Tebuai Uaai-365, Titabu-310

 

Arorae=Teima

Teima-437, Ioane-87

 

Tamana=Matiota Kairo

Kabetite-172, Matiota Kairo-258

 

Aranuka=Martin Moreti

Amberoti Nikora-187, Bauteiti-90, Martin Moreti-283

 

Nikunau= Kamean-208, Kim'a-69, Moote-395, Riimeta Beniamina-513, Toom-111, Tongauea-64, Tutamoa-20

2nd round:  Moote, Kaneang, ao Tom

 

Makin= Makin: James-958, Kouramaere-399, Marouea-241, Binto-313

 

Kuria=Matang-177, Karotu-4, Moote-91, Tom Murdoch-299

 

 Onotoa=Taneti mwaamwau

Atiota-146, Baranite-196, Boote-193, Kouraiti-352, Taneti Mwamwau-647

2nd round: Kouraiti, Boote, Baranite

 

 Butaritari=Tinian reiher-1064

Kauaoki : Alex-819, Marontau-574, Toakai-507

 

Abemama= Natan-680, Kabure-570, Kaewaniti-41,Tiarite-451, Willie-709

 akea ae e reke mai abemama ... a kauaoki

 

 Marakei=Rutiano ma ana maiti-724

 Pat-550, Kamatie-117, Teaotee-117, Temate-473

 

 Beru=Tetabo-538, Tebatoa-401, Mantaia-381, Kirabuke-487, Barotomaio-170

2nd raound=Kirabuke Teiaua, Mantaia kaongotao, Tetabo Nakara ao Tebwatoa Uereti

 

 Makin=James-957, Kouramaere-399, Marouea-241, Binto-313 for makin

 

 Abau ae tangiraki Abaiang=Mr Teatao-1263, Bauro-1001, Tetaake-1098, Dr Kautu-866, Uakerita-515

e tebenako teatao teannaki ao aika a kauaoki: Bauro, Dr Kautu, Tetaake, Uakerita

 

Nonouti= Ieremia taabwai, Waysang Kumkee

Ieremia-670, Boonteman-150, Katuaa-114, Kuneei-395, Robati-29 Waysang-611

 

Maiana= Anote-738, Ienimoa-28, Kareba-126, Teiwaki-435, Tioera-298, Tokantekai-226

Tab-North: Taberannang-1000, Tebouaki-398, Tetaua-976, Tebukirake-221

North-Tarawa= Atarake-627, Bauro-160, Beniera-153, Boutu-962, Inatio-1152, Kataotika-646, Nabuti-1137, Terieta-617, Tiita-347----2nd round:  Inatio, Kataotika, Nabuti, Boutu


BTC

mwaitia tani karebwaoki mai BTC 5162 ao e aki bonganaaki 8 te beba

Iotebwa Redfern 1843, Martin Tofinga 2499, Tonganibeia Taam 1670, Tangariki Reete 3218, Teiraoi Tetabea 1008, Uere Reebu 249 ao Teaiwa Tenieu 379

Aika aki oki Uere Reebu, Teaiwaa Tenieu

Kiritimati:

Aikai botan araia taan kan rineaki mai Kiritimati:- Frank Taunga Smith, Katewea Taoaba, Kirata Temamaka, Mapuola Iosua, Mikaere Baraniko, Rutio Bangao, Tarere Tioti Ataia, Tawita Temoku, Tebano Tatake, Teikabu Jacob Teem, Teiwaki Tanko, Tiim Taekiti, Tiimei Kaitaua, Tinia Teuriaria, Tiorina Tekabaia

mwaitia ake a karebwaoki bon 2611 imwin tauan te beba are aikoa kamanenaki ae 56 mwaitina

2nd round:-Kirata Temamaka 858, Rutio Bangao 713, Tarere Tioti Ataia 576, Tawita Temoku 786, Teikabu Jacob Teem 846, Tinia Teuriaria 546, 

Mikaere Baraniko 177, eaaki oki nakon ana kai n tekateka.

 

 TUC:- Teburoro Tiito, 2nd round=Bwanuera Berina, Mareko Tofinga, Maere Tekanene, Tokintekai Uereti

Tabuaeran:- ????

Teraina:

 

Tia karabwa riki Sim ngkai ea tia ni kona ni keiaki ni kanakoa mwiin te bwii n aron aio ao ti reita naba te karabwarabwa nakon Kiritech ngke e kona n kakamotirawaa Sim n te tai ni kanako bwii....Tia bubutii ngaira ake ti mena itinanikun Kiribati bwa e bia kateimatoaaki te nano n reitaki n arona aio bwa ngke ngkai ao tina bon aki ongo ke n ata te bwai ae e riki i abara ae tangiriki Kiribati te bobotoo....Kam rabwa riki SIM AO KIRITECH n ami ibuobuoki ni kanakoan mwiin te moan round n rinerine mai ikanne...Are i eta ngkami ao kam nna tekeraoi

 

Views: 494

Comments are closed for this blog post

Forum

Visiting Rabi and Ocean Island

Started by brian russell in Banaban Issues. Last reply by Stacey King Apr 16, 2020. 7 Replies

Homecoming to Banaba

Started by Christina Maree Buchanan in Banaban Issues Jun 27, 2019. 0 Replies

Slides of Banaba from the 1960's

Started by Dominic Kaukas in Banaban Issues. Last reply by Stacey King Jun 13, 2019. 1 Reply

Events

HELP RABI WOMEN IN FIJI

Help Rabi Women's Organisation in Fiji by purchasing RABI HANDMADE VIRGIN COCONUT OIL locally in Suva, Fiji

Contact

Terikano

for more details

Badge

Loading…

Radio Links

Bwanan Rabi Radio

(10pm Fiji Time 1&2nd Monday each month)

Live Broadcast

© 2023   Created by Stacey King.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service