Banaban Voice

News and information service for Banaban Network Worldwide!

Kiebu
 • Female
 • Umarerei, Rabi Island
 • Fiji
Share on Facebook MySpace
 • Blog Posts
 • Discussions
 • Events
 • Photos (17)
 • Photo Albums
 • Videos

Kiebu's Friends

 • Bua Bentitai Temo
 • Teraanga Kauriri
 • Abera Aukitino
 • Molene_ikamawa
 • Rote.Takesau
 • Teiti.B.Cakau
 • John.Karl.Biara
 • Savali.Matio
 • Terenga. Sukong
 • manaen
 • Raitinibure Lanyon
 • Biara Touakin

Gifts Received

Gift

Kiebu has not received any gifts yet

Give a Gift

 

Kiebu's Page

Kiebu's Photos

 • Add Photos
 • View All

Comment Wall (24 comments)

You need to be a member of Banaban Voice to add comments!

Join Banaban Voice

At 3:19am on August 30, 2021, Julie Mewis said…

Hello .

I am Mrs. Julie Mewis, an aging widow suffering from long time illness (Esophageal Cancer). I have some important information (charity proposal) for you, May God continue to bless you, Please reply (juliejuliemewis501@gmail.com) for more details.

your sister in the Lord,
Mrs. Julie Mewis.

At 1:17pm on March 1, 2010, Bua Bentitai Temo said…
Nei rebe Mauri,e tuai toki am kabubu ao mina koa manga suspend naba man te dom..ha ha..a uara natim?koa aki nang kabatia te nangkona miina a manga nang raneanea tamneim..jst kidding..Loloma.
At 8:23am on July 9, 2009, Abera Aukitino said…
Hi.............. Welcome back again and hope u looks so happy and healhty face. Kibe are u there or somewhere in the field yard ah ah just a joke
At 9:13am on June 11, 2009, Abera Aukitino said…
Mauri oh

Ko a anganiia naba au kamauri Burenimone ma Alofa David Biara Kitarite ni ikotaki ma kain abam ma natim n reken te tai aio..... ao e uara ngkai Biara ko aki kan send aia photos bwa i arangi ni kan noriia ao riki tao a kani maninga taekau. neiko I a manga bon ongraa iroumi ni maitin te tai ae kona n reke

Ko rarabwa ao tetekeraoi ma am kain am auti riki nakoia natim

manem ae raroanako
Abera
At 3:13pm on June 10, 2009, AIMEETIKA said…
neiko akea email address bwa i tii used te gmail msjuriiah@gmail.com thats me
ao neiko koa tia n roko te website are te Kiribati online community????
e nang fun ma iangoa rokom iai keee

ahhh neiko ko kina ngkoa Bula e a tia ni mate are mwanen nei tireta ao nei Beibei naba e a tia naba ni mate
Nei Bweteti naba e a tia ni mate are natin Toariri ma Nei Kiba kee e nang kawa

Banaba ngkai i tuai man roko iai kabanean rokou n 2004 ae i tii round trip ao imwina i tuai manga roko until today
ma iangoia ngkoa ae na nako ma Riitai ao baby Jumo(Ju for Junior Mo for Moannatu) ngkana e abwabwaki te maiu nako ni motirawa i banaba

neiko are i nang biro ngkana iai fotos ake na download ao ngkanne iai bwa ngai irou e aki rin kee bwa e a bon nang koro te biro irou

neiko natiu ana ririki ngkai 1and 5months, e rii bubura kee ao e abwabwaki bwa tao e bon katotonga Ten Riitai ........... fafule naba kee
ma ngkana e angaraoi tao kekeweana teutana ao koa karerekea Roneta bwa e taku bwa iai ae na mwananga inanon July ao neiko ami foto ao Burenimone ma Nei Alofa kamena n te flame bwa ti nang kan nora tamneimi mai ikai ao natim naba ke bon te whole family plsssssss ko kairia naba ma ana bwai mwanem aio bwa ngaia e a manga bubura moa au bebwa ......... thats an order ......... i nang kainanoa riki ami fotos pls

neiko i kaongoia kaka maeng kee are i kaitibo ma ngkoe n te air ao a nang bwa kanoani mataia n ongora kee ao a nang titiraki bwa a uara am karo akanne

neiko naki nang kananau bwa i chat ngkai man ana auti daddy Rutiano ma mwina i a manga teke n te bwaura bwa i nakomai ni kabane meter ikai keeeeee

neiko koa manga reitia mai ikanne moa pls
At 7:48am on June 2, 2009, AIMEETIKA said…
ahahahah neiko bwa iroum na bon kabanea au tai iroun Ten Taake ke i bon iai riki karimwin Riitai are Teririaki.......... kona kaibentingai iroun Taake keee ahahahahahahha, kona aki nang babakan n aine n taetae nakoiu bwa are ngaia i a manga unaine iroum keee ao bon anne ae i nang kantaningaia bwa na bon anaa buu ae na bubura au beebwa irouna bwa i a nang bora n au bebwa ae e a bon uauarereke naba n au utu keeee, ao e uara ngaia temanna naba ngkoe ae ko mwane bwa are e a
bubura au bebwa iroum mai iroun are au tangira keee ahahahaha.........

neiko e a tia n oki Tabiang mai ikanne, ao a nakou n au office tangaia ao tia kakaraki keee, ngaia e a karakiniko are e bon boo te karaki raoi ao ngkoe ai taekan karakinan te boarding iroum kee ........ neiko e taku naba bwa ko a nang kii nangkona ao kunim e a moanna ni mara ke n raa aingkam i aki raoi ongo heheheheheheh.................. ao neiko ko a kuri kanga n aki roko ikanne bwa tao koa betinako ke a bwabwa n te nao are e roko ngkoa n ara tabo n tebotebo are kanga ara swimming pool are e a bure iai ara tai bwa e a tii bwaro naba te nao, iaaaaaaa ngkana i bon uringa te tai arei are ko nang imanono iai ao tao are tia bane ni mate bwa tao tia bae n te nanganga ke aingkam kee ao tao e a tataningaia aia ataei Nei Merea ake a tebotebo ao a tibu kiiaaa, keee
shshsh bon arona Kiebu e nang kakauringaba naba te bae are te ikoikotaki ao te kukurei n am tai n nanoroo ao ko aki kona n ataaa te tai ae kona manga raure nako iai ao tao kona kaiboo, well lets hope bwa tina manga bon bane ni meet again one day keeeee

ahhhh am boiarara ae ko kainanoia keee, no prop bwa au boiarara are tao e na karekea buu ai bon am bwai naba bwa are kona butimwaea ngkoe te moan roko bwa are tao e na bon bae ni moana naba ikanne ngkana e oki buu arei ko tekebuaka ngkana e kiba naba mai Australia n nakomai ngaia are moantaai kakaeka au kauti keeee bwa ni kabanean reitakiu ma ngaia ao e na oki inanon Ritembwa

neiko ao tai tutua taekau iroun Meia kee bwa mwina e kabura kiiu ni biroton buuna arei keee ahahahahahahah, ao neiko angan moa are buum au kamauri keee ao moarara riki natim akanne ao tibuu ake Ten Burenimone ma Nei Alofa au kamauri naba ae moan te takaburinako ma nam Biara ao DAvid ao engara moa nei Kety????????? e tau ma anganna naba au kamauri keee bwa i kawa

hey e a ra babane moa mai ikai ao i a tia ni butia Ritai taningan natim bwa e tareboon last friday ao e taku bwa e na karekea bwa kawaia ngkai a kitana America nako Hong Kong are nanona e a bobwai naba ngkanne i Hong kong, ao are te tina e a kaboa taningam te nainai kee ahahaha

neiko ko rarabwa i nang kainanoa onean am baby boy aio ngkana e reke ke e angabuaka ai bon nakoim anne

iai au foto aika n attach ao tai ngangare iroun te beki ni Fiji keee ahahaha


adios moa keee
At 12:08pm on May 28, 2009, Bokarawa Kaake said…
Hi again Mwaaneu.

Thanks for relating your story. If your man is a crossbreed between Tekanana & Buuree then yes, he's our cousin. But mind you, he is abnormal! Oh vosota tavale!!!!!????"""""

Well if you go through my pictures you will see how grown Mootii is. She's doing her Form 7, still at EBS. Rauneti is doing Form 4 at KGV while Toaaki is doing his Form 6 also at KGV. My bukinibero - Tekateio - he is so genius that he drop of school at Class 5. Now he goes "torerorero" playing with kids not his age.

Well, back to bro Biara. By your sound he seems to be changing to a 'belo bird', i.e. if I don't get you wrong! Neck must be more or less like a heron??? Hahaha!!! Hey Sis, don't tell him or he would squeeze me like a nut, since he's so tall. Anyway, give him my warm regards.

Please tell me your kids names. And if you have close up photos of them I would love to have them. You forget to tell where you work and if that abnormal is also working. For if he's not then you just pack his clothes and you show him the door out - not in.@@@@@@

Regards to everyone.
At 9:41am on May 28, 2009, Bokarawa Kaake said…
Mauri Mwaaneu!

Thank you for giving me a message. I'm really glad you did.

Well, that 'mino' is indeed our brother. But I'more handsome than him by looks, am I right? The fact remains that of all Na Itintebuaka and Nei Teaitoa offsprings I'm the cutest!

Now, tell me about you. Your family, your life. And don't forget to tell me also about my bro Biara. By the look of your pictures you look like a mother already. So who's my Tavale?

Regards to your kinfolks.
At 5:24pm on May 27, 2009, Roneta.Terabwena said…
mauri mauri neiko ko uara ngkai ao anga maa ALOFA AO BURENIMOONE AO BIARA MAA a bon ikawai kee manem akane kee,e koaua ea bon maan te tai.ngai nee i bon mena n cetc narere are e mena iaa spc na bon kabanea ikai 7month ao iaoki nako naba,neiko i tataromauri n ST ADREW BA are e rawata kain kiribati iai ngaia i kaan nanako iai ba i kinaia kaina ao ngkami kam mena iaa,ia nang kan noori naba ngkami,e raba naba te kaitibo nte tai aei,koa angania au kamauri am karo ao manem akane ao NEIKITARITE KEE tia boo moa
At 10:44am on May 25, 2009, AIMEETIKA said…
neiko i taku ngai bwa ko nang kabutaennangoa au message are i katua, i nang karabwako keee n am news aio ae i warekia, neiko e kaan ae na tang bwa i nang aki kakoaua ae kona answer back besides e nang rotai te kukurei ao irarikina i bon nang miss u ma am family,

e aoria bwa are ti aki ataaa kanoan te bong kee e a nang maan te tai ngaia are na manga kamauriko riki ma buun anne ao moa riki am babies akanne ngaia ko nang tekena te aba keeeee ai uoman natim neiko ngai i aki kariki kee bwa ti tobwa natin Taake are karimoan raou arei Taake are te baba ao i a manga tobwa natina kee ahahahahaha shshshsh kanoan te bong keee are bon raora ni uarereke ao ti a tii manga buunira naba kee ahahahah kanga ti bon nang tei ni kakamanga keeee

e ang neiko Ten Riitai bwa are e a roko i Tiaman ma ngkana e call ao i a anganna am kamauri, ao neiko iai am bubuti tao te tabia bwa i a tuanga naba bwa kawain ana kaibuke e bon roko i Hong Kong naba kee bwa taningan natim ah..... tiaki am bubuti na bon karokoa bwa au bubuti nakoina taningan am baby gal anne

ao neiko i mwakuri ngkai n te high court ao kain te auti a nang maururng raoi Meeia e tia reirei n te moan rinan ao e bon nako Banaba n tia reirei keeee e a kariki naba uoman natina ao neiko e bureti buuna keee i aki kewe e biroto ao e marika n rang ahahahaha i bon koaua neee

neiko tao na boo nako moa ma tai raraoma kee bwa i a manga bon okiriko ma tanan news bwa ngkai i katewe moa keee

angina gramps maeng au kamauri keee ao kiss am babies akanne ibukiu keeeee

tia boo moa neiko
 
 
 

Forum

Visiting Rabi and Ocean Island

Started by brian russell in Banaban Issues. Last reply by Stacey King Apr 16, 2020. 7 Replies

Homecoming to Banaba

Started by Christina Maree Buchanan in Banaban Issues Jun 27, 2019. 0 Replies

Slides of Banaba from the 1960's

Started by Dominic Kaukas in Banaban Issues. Last reply by Stacey King Jun 13, 2019. 1 Reply

Events

HELP RABI WOMEN IN FIJI

Help Rabi Women's Organisation in Fiji by purchasing RABI HANDMADE VIRGIN COCONUT OIL locally in Suva, Fiji

Contact

Terikano

for more details

Badge

Loading…

Radio Links

Bwanan Rabi Radio

(10pm Fiji Time 1&2nd Monday each month)

Live Broadcast

© 2023   Created by Stacey King.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service