Banaban Voice

News and information service for Banaban Network Worldwide!

Temaea Awira's Comments

Comment Wall (14 comments)

You need to be a member of Banaban Voice to add comments!

Join Banaban Voice

At 10:41am on April 21, 2011, Rusiate.Jiope.Bubu said…

Ko rabwa Neiko Bon te burareei ngkoa ngkoe ao ngkai ai tiaaki!!!Ai te unaine raoi ngkoe. Ke tekeraoi te EAster aio ma am koraki ao kukurei.

Please, would you send me Dr.Iobi's email address with Erine???

At 7:53am on April 18, 2011, Teuteuttokamaen said…

hahahaha!!!! ko bon ni konai kaim keee..... ao kona bon nora arom iroun akka ngkana e katinakoa angin birotom teunana keeee... hahaha

 

love U

At 7:42am on November 9, 2010, Tikunteiti Touakin said…
Neiko ao ronorongon ikai bwa Tibee ngkai ea tanga ma Boua ao ea bikoukou. A mena iroura n te wiki are nako ao ngkai a tia n oki nako Nakasi. A bon tia n ongo kain Rambi ao e bon tang tinana. E tau ma ea kakimototoi bwaai ni kabane ibukina Tibee bwa tao e bon aki kan rungaki raoi arona. E bon kabwara ana bure ma i tuangnga are a itiaki ana utu bwa e bon nori nano n support nakoina ao akea riki te bae kona n taekinaki ma ti te katekeraoi nakon aia katei utu. Taian mate mai Rambi bon Nei Kareita, Tebungitai ao Ikauea are natin Tonika. Tao tingaia akanne moa rongorongo mai ikai ao tia manga boo.

Tarim
At 7:27am on November 9, 2010, Tikunteiti Touakin said…
Mauri naba kain NZ,
E rarabwa te reitaki ao ngaia e raoiroi bwa ea reke ana measurement Nei Aai ao ia angan Jane. I taku bwa e bon rangi n tikiraoi ngkai kam nang mwaing ma natim nakon ami auti. Neiko ao te kabuanibwai bwa ea manga oki au parcel are kanaoana am kunikai are i kanakoa n te mail. Ia tia ni manga kanakoatia ngkai n te EMS Courier ao a taku kain te post office bwa ena riai n reke iroum nakon Thursday ke Friday aei. E bon bobuaka teutana aron kanakoatana n te mail aei ma ai bon akea riki au choice bwa ea ria am tai ni graduation. Aio are ena bon deliver naki nakon te auti. Taiaoka anganai am telephone number bwa nna call niko n check bwa e reke iroum ke e aki nakon taina are a tia n taku. Ia ongora iroum. Te kamauri ao te inga nakon nei Aai ao ai kain ami auti ni bane. Tekeraoi te graduation ao tikumi ikanne.

Tia boo moa
Tiku
At 10:14am on October 1, 2010, Tikunteiti Touakin said…
aye aye e nang te busy iroum kee. e uara te makuri? te kantaninga bwa e bon waki raoi. ngaia ao ia taningaiko ke ia bon angan Jane n aron naba akekei?? A tau ana tops ma ana sulu jumper aike ko uoti n nakoati? Ngkana ngaia ao tia manga bon ira naba ana size nei rote. Te kamauri mai Isa Lei nakoimi ao tia manga boo. Ia ongora iroum.
Tiku
At 1:18pm on September 21, 2010, Raitinibure Lanyon said…
mauri neiko eraba naba te add tekeraoi ma am koraki koa maga bon retiko

n reken am tai okk tibo moa

and teke care
At 9:10am on September 21, 2010, Tikunteiti Touakin said…
hey mauri naba!! Mwanem ngkoa Burentetau??hahaha!! ao kam uara??? ngaira ti bane ni marurung ma ataei ao te kantaninga bwa ai bon aromi naba ikanne. E rabwa te Uea n ana kakawakin kee...anyway a uara ana kunikai Nei Aai?? Ae ia tia ni karekea kunikain ami "magimagi" ma nna karekea korana ao ia angan naba Jane. Tao ai tiaia n ituaki ma am koroti ao ia kanakoati naba. Ko kona n measure Nei Aii n aron are e baireiko iai Jane? ao koa kanakomaia baireana bwa e aonga n roko raoi ana kunikai aio. Au email aio tiku.touakin@yahoo.com...tia reitia n te email. Aia inga ao aia kamauri ataei ao tamaia ataei nakoim ao ai Nei Aai.

Tia boo ao tekeraoi te makuri ao tikumi ikanne
Tarim
At 9:25am on July 9, 2010, lesbys jack morgan said…
ngaia!! ngaia!! akea ngkoe te kanganga n anne nonean tibuum na kaonrakea te container ba uotaau nakoati nako fiji.. ao bukin te hotstuff ma te smoke bon au baai ngke ni kanakokeve maa tain roroga i biti..lolahahahha..ia bon anganiko bona i nadi..ao ngkai na bon tanigaiko i nadi ba ia kautanigaa naba iroum...bwa te marii are kona uotia..ao ai te baebaetienti iroum ngkanne..cant wait to see you soon.
At 6:35pm on July 7, 2010, Asinta Touakin said…
Mauri nei Aunty,

ko uara moa gkai?

just dropping by to say hi ke. regards from everyone here in Valelevu.

tiabo moa
At 10:34am on July 7, 2010, Tikunteiti Touakin said…
Ngaia, ngaia tia ataia ae ena iai te botaki nakon te tai anne. Ao e kanga ngkanne tina katauraoi ara biribai ke ana sponsor AUSAID ma NZAID???? hahahaha...are a bon kantaninga naba te sponsor Nei Tena ma mai Rambi. Ao ngke, ti boo ikai. O eeng...ibukin ana bwai Tonia, e taku tinana bwa ngkana ko kona n taiaoka ni karekea ae e bubura riki nakon arei...tao te Large. E taku bwa are ko moan karekea te medium ao e aki tau iaona. Tao tingaia moa anne mai ikai ma tia manga bon rereitaki....tekeraoi ngkami ikanne...uringnga kabatia te chocolate mai ikanne ngkana ko nakomai. Tia boo moa...

tarim
At 7:57am on July 7, 2010, Tokanikai Kirata said…
Mauri aunty,
Ko uara ao a uara kaain am utu ikanne? Koa anganiia au kamauri
Tau tekeraoi te bong aei
Luv
Kaikai
At 1:02pm on July 6, 2010, Tikunteiti Touakin said…
Mauri mai Biti!!!!
Kam uara moa? Ea maan te tai kee n aki reitaki. Ena kanga bwa tiaki ti teuana te tabe ao ea manga uruaki ara laptop are ti internet iai. I kauka te BV ao ia nori am tamnei ma am music ake ko loadni. Ngana iai riki am latest music ni Kiribati ao koa taiaoka ni karin. Akea rongorongon ara tabo aei bwa bon te normal program naba are te reirei ao te makuri ao te auti. Neiko ae ia manga kaikoi naba am Bula dresses nako main rokom nakon August. Are kona bon roko ma i aki kanakoati??? Ao i taetae ma kain Lautoka au anga aia kaitau n aia bwai ake ko kanakomai ma e taku ngaia bwa e aki tau iaon Tonia bwa e uarereke. Ea karautaeka bwa e aki kona ni call bwa akea boon ana recharge. Tao ti ngaia moa anne mai ikai ma ai bon te inga ao te kamauri nakoimi ma kain ami auti ao Nei Aai....tia boo moa ao tekeraoi te makuri ma tikumi ikanne.

tiku, takesau ao ataei
At 7:30pm on July 4, 2010, lesbys jack morgan said…
mauri!! ngaia ia nonoriia ba ngaai naba nanako fiji n august 21.. ma koa bon tuangaa raomi aio..ba ngaai nanako ni karaoii wiiu na pound. ma tao tia kaitibo i nadi nakon te taai anne... ao koauringaa naba au matoatoa ma au smoke plizz baai i apay u in nadi kanna ko roko nte taai anne...tia boo ao tia manga ongora iroum..
At 1:55pm on September 14, 2009, lesbys jack morgan said…
mauri aunty!!!.... welcum to b.v...
euara te weather ikanne.....earoko ni kaunga..na keer..
shshhs teunainne koa taiaoka n add am pix mai ikanne..

tia boo& tekeraoi naba te makuri ao te baebaetienti..lol

Forum

Visiting Rabi and Ocean Island

Started by brian russell in Banaban Issues. Last reply by Stacey King Apr 16, 2020. 7 Replies

Homecoming to Banaba

Started by Christina Maree Buchanan in Banaban Issues Jun 27, 2019. 0 Replies

Slides of Banaba from the 1960's

Started by Dominic Kaukas in Banaban Issues. Last reply by Stacey King Jun 13, 2019. 1 Reply

Events

HELP RABI WOMEN IN FIJI

Help Rabi Women's Organisation in Fiji by purchasing RABI HANDMADE VIRGIN COCONUT OIL locally in Suva, Fiji

Contact

Terikano

for more details

Badge

Loading…

Radio Links

Bwanan Rabi Radio

(10pm Fiji Time 1&2nd Monday each month)

Live Broadcast

© 2023   Created by Stacey King.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service